Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

RODO, jawność i CEPIK na jednym posiedzeniu

RODO, jawność i CEPIK na jednym posiedzeniu fotolia.pl

We wtorek, 20 lutego br. odbyło się posiedzenie połączonych zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, tj. Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli oraz Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego. W agendzie spotkania znalazły się trzy bardzo ważne z punktu widzenia funkcjonowania JST kwestie:

  1. Informacja Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nt. prac nad projektem ustawy o jawności życia publicznego,
  2. Informacja Ministerstwa Cyfryzacji nt. funkcjonowania systemu CEPIK 2.0 po wprowadzonych zmianach,
  3. Projekt ustawy o ochronie danych osobowych autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji.

Ad 1. Jak poinformowała przedstawicielka Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, projekt ustawy o jawności życia publicznego miał być przedmiotem obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów w dniu 25 stycznia br. Z uwagi na fakt, iż do projektu wpłynęło (i nadal wpływa) wiele uwag zarówno od strony rządowej, jak i samorządowej, projektodawcy zadecydowali o zdjęciu projektu z porządku obrad i powołaniu rządowego zespołu na poziomie ministrów, który miałby zająć się rozstrzygnięciem co do ostatecznego kształtu ustawy. Harmonogram prac zespołu, jak i termin ich zakończenia nie jest jeszcze znany. Jak tylko pojawi się nowa wersja projektu ustawy, zostanie ona przedstawiona stronie samorządowej.

Ad 2. Z informacji przekazanej przez Ministra Karola Okońskiego wynika, że sytuacja w Wydziałach Komunikacji jest trudna, jednak ilość spraw załatwianych w oparciu o nowy system nieznacznie różni się od stanu sprzed wdrożenia CEPIK 2.0. Nowy termin i harmonogram wdrożenia CEK będzie zaprezentowany za ok. 2-3 tygodnie na posiedzeniu Komitetu Sterującego CEPIK 2.0.

Ad.3 Projekt ustawy o ochronie danych osobowych jest w trakcie opiniowania przez Komitet ds. Europejskich. Projektodawcy nie przewidują istotnych zmian co do treści projektu. 6 marca jest zaplanowane spotkanie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego poświęcone wyłącznie RODO i ustawie o ochronie danych osobowych.

W opracowaniu są przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych. W dniach 5, 7 i 8 marca br. odbędzie się konferencja uzgodnieniowa ws. przepisów wprowadzających. Po konferencji i rozważeniu zgłoszonych uwag, projekt zostanie przedstawiony Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Sob., 24 Lt. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka