Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Elektroniczne postępowanie przed WSA

Elektroniczne postępowanie przed WSA fotolia.pl

Do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji jest informatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego.

Projekt ustawy przewiduje m.in. nadanie dokumentowi uzyskanemu z systemu teleinformatycznego sądu waloru dokumentu wiążącego w sensie prawnym. Dotyczy to jednak tylko takich dokumentów, które pochodzą od sądu, tj. zostały przez niego wydane, wytworzone. Wskazanego waloru nie będą natomiast posiadały pisma składane przez strony w toku postępowania sądowego, nawet jeśli zostały one przekształcone przez sąd zgodnie z art. 12b § 3 p.p.s.a. w celu doręczenia pozostałym uczestnikom postępowania. Wskazana regulacja pozwoli na to, aby w przypadkach kiedy orzeczenie lub pismo sądowe zostanie utrwalone w systemie teleinformatycznym, zamiast odpisu orzeczenia lub pisma sądowego, stronie można było doręczyć w sposób tradycyjny dokument uzyskany z tego systemu (tj. wydruk orzeczenia lub pisma sądowego). Jednocześnie nie będzie zachodziła konieczność uwierzytelniania takiego wydruku, inaczej niż ma to miejsce w przypadku wydruków lub kopii elektronicznych pism procesowych stron.

Istotną zmianą, która wychodzi naprzeciw postulatom zapewnienia spójności systemu prawa, jest zmiana art. 45 p.p.s.a. dotycząca pism procesowych stron, które składane są na rozprawie. W rozumieniu nowego art. 45 p.p.s.a., pismami procesowymi są wyłącznie pisma kierowane do sądu poza rozprawą. Wszystkie pisma procesowe składane na rozprawie stanowią natomiast tylko załączniki do protokołu. Założeniem postępowania jest bowiem jego ustność, znajdująca wyraz w sposobie przeprowadzenia rozprawy. Poza rozprawą co do zasady obowiązuje forma pisma. Składanie wniosków i oświadczeń ustnie do protokołu sądowego poza rozprawą możliwe jest tylko wyjątkowo, w wypadkach wyraźnie przewidzianych w ustawie.

Z treścią projektu można zapoznać się tutaj.

Projekt będzie analizowany przez Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli oraz przez Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego.

Sob., 6 St. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka