Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Przedsiębiorstwom ratowanym i restrukturyzowanym

Uchwalona w dniu 5 stycznia 2011 roku ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw pociąga za sobą konieczność wydania nowych aktów wykonawczych. Dwa z nich były przedmiotem obrad majowego posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej.

Są to:

  • projekt rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców. Rozporządzenie to w stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia z dnia 6 kwietnia 2007 roku wprowadza kilka zmian, w szczególności znosi zróżnicowanie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom ze względu na formę ich własności, wprowadzono nową formę udzielania pomocy publicznej – objęcie obligacji emitowanych przez przedsiębiorcę, wprowadzono możliwość obniżenia progu środków własnych przedsiębiorcy w kosztach restrukturyzacji w przypadku wykazania przez przedsiębiorcę wyjątkowych okoliczności lub w przypadku szczególnych trudności;
  •  projekt rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie trybu, warunków i form udzielania wsparcia niebędącego pomocą publiczną. Przy tym typie wsparcia minister właściwy do spraw Skarbu Państwa jest zobowiązany działać tak jak prywatny inwestor lub prywatny wierzyciel w warunkach gospodarki rynkowej, chyba że wsparcie jest udzielane w celu ochrony interesów bezpieczeństwa państwa. Weryfikacja spełnienia tego warunku jest przedmiotem  tzw. testu prywatnego wierzyciela, sporządzonego przez niezależny podmiot zewnętrzny o uznanej pozycji na rynku świadczonych usług. Samo wsparcie może być udzielane w formie pożyczki lub objęcia akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym lub udziału w podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub akcji.
Śr., 18 Mj. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski