Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Warmińsko-mazurskie. Budowa i przebudowa dróg lokalnych

Warmińsko-mazurskie. Budowa i przebudowa dróg lokalnych fotolia.pl

Od 30 października br. rusza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, poddziałanie 7.2.2 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis.

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach przedmiotowego konkursu dofinansowanie można otrzymać na budowę lub przebudowę dróg lokalnych w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga obejmująca m.in.: 

  • wzmocnienie nawierzchni uwzględniające wymóg nośności dróg wynoszący minimum 11,5 t na oś. Wymóg przystosowania dróg do nośności wynoszącej 11,5 t na oś nie ma zastosowania do dróg, które nie są przeznaczone dla ruchu długich i ciężkich pojazdów, takich jak drogi w centrach miast, małych wioskach lub miejscach o szczególnym znaczeniu przyrodniczym;
  • budowę/przebudowę nienormatywnych obiektów inżynierskich;
  • budowę/przebudowę infrastruktury towarzyszącej, m.in.: chodników, przejść dla pieszych, zatok autobusowych, skrzyżowań, zjazdów, sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub ogrodzeń, ciągów i ścieżek rowerowych, wag drogowych;
  • korektę łuków poziomych i pionowych;
  • poprawę oznakowania poziomego i pionowego;
  • wyprofilowanie poboczy i rowów odwadniających; budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej;
  • przebudowę infrastruktury kolidującej;
  • wycinkę kolidujących drzew.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 1 775 396,94 złote, natomiast maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 85% wydatków kwalifikowalnych

Więcej informacji tutaj.  

Źródło: Serwis RP Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pt., 9 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba