Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

ZPP interweniuje w sprawie finansowania wkładu własnego do inwestycji realizowanych z FDS z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

ZPP interweniuje w sprawie finansowania wkładu własnego do inwestycji realizowanych z FDS z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych fotolia.pl

Interpretacja przepisów prawa w sprawie Funduszu Dróg Samorządowych rodzi pewne rozbieżności. Członkowie Związku Powiatów Polskich mają bowiem wątpliwości w kwestii możliwości finansowania wkładu własnego do inwestycji realizowanych z Funduszu Dróg Samorządowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. O rozstrzygnięcie powyższych wątpliwości, Prezes Zarządu ZPP zwrócił się do Ministra Infrastruktury, Andrzeja Adamczyka.

Na podstawie przepisu z dnia 23 lipca 2020 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 102, zgodnie z którą środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczono na wsparcie JST. Chodzi o Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, powołany do życia ustawą z dnia 15 lipca 2020 roku o Polskim Bonie Turystycznym, która to znowelizowała ustawę z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

§ 3 ust. 3 uchwały stanowi, że wsparcie może być przeznaczone również na wkład własny do inwestycji finansowanych z udziałem innych środków publicznych w zakresie, w jakim zakładano finansowanie tego wkładu z dochodów jednostek, z zastrzeżeniem, że wsparcie ma być przeznaczone na wydatki majątkowe i nie może być przeznaczone na refundację. Przytoczone przepisy dowodzą, że nie ma przeszkód ku temu, by wkład własny do inwestycji finansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych pochodził ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W wytycznych opublikowanych przez Ministerstwo Rozwoju pojawia się z resztą taka sama interpretacja.

Wątpliwości budzi jednak obowiązujący art. 17 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z którym środki własne jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na realizację zadań powiatowych, zadań gminnych oraz zadań mostowych nie mogą obejmować środków pochodzących z budżetu państwa oraz z budżetu Unii Europejskiej. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzą ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, środki Funduszu pochodzą m.in. wpłat z budżetu państwa, w tym budżetu środków europejskich.

Stąd prośba do Ministra Infrastruktury o dokonanie jednoznacznego rozstrzygnięcia, czy w świetle wyżej przytoczonych przepisów i interpretacji Ministerstwa Rozwoju, biorąc pod uwagę fakt, iż mamy do czynienia z przepisami różnej rangi (z jednej strony – art. 17 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, z drugiej zaś przepisy uchwały Rady Ministrów nr 102), wkład własny do inwestycji realizowanych z Funduszu Dróg Samorządowych może być finansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Śr., 16 Wrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska