Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Posadowienie przez gminę znaku na drodze wewnętrznej będącej jej własnością nie podlega kontroli sądowoadministracyjnej

Posadowienie przez gminę znaku na drodze wewnętrznej będącej jej własnością nie podlega kontroli sądowoadministracyjnej fotolia.pl

Ustanowienie znaku drogowego na drodze niebędącej drogą publiczną nie ma charakteru czynności z zakresu administracji publicznej; posadowienie znaku na drodze będącej własnością gminy, lecz niestanowiącej drogi publicznej, jest czynnością, która mieści się w zakresie uprawnień właścicielskich gminy, a nie zadań z zakresu administracji publicznej – tak wynika z niedawnego postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.

Sąd przypomniał o tym, że drogi publiczne – zgodnie z ustawą o drogach publicznych – dzielą się na: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne, a zarządzanie ruchem na drogach gminnych, z wyjątkiem miast na prawach powiatu, należy do starosty. Tym samym w ocenie WSA jedynie w odniesieniu do takich dróg zarządzanie ruchem stanowi zadanie z zakresu administracji publicznej. Wojewódzki Sąd powołał się równocześnie na orzeczenie NSA, według którego zarządzanie drogami wewnętrznymi nie ma charakteru zadania z zakresu administracji publicznej cechującej się władztwem publicznym, lecz nosi cechy wykonywania praw właścicielskich lub pochodzących od właściciela – przez co stanowi domenę prawa cywilnego (postanowienie NSA z dnia 25 września 2018 r., I OSK 2642/18).

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 2 września 2020 r., II SAB/Bd 36/20

Źródło: CBOSA

Czw., 17 Wrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel