Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kary pieniężne określone w Prawie o ruchu drogowym a przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Kary pieniężne określone w Prawie o ruchu drogowym a przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego fotolia.pl

Jednym z najtrudniejszych zagadnień związanych z karami uregulowanymi w art. 140mb Prawa o ruchu drogowym jest pytanie, czy do kary pieniężnej określonej w art. 140mb Prawa o ruchu drogowym mają zastosowanie przepisy dotyczące odstąpienia od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej uregulowane w art. 189f Kodeksu postępowania administracyjnego.

W opinii Grzegorza Kubalskiego, Zastępcy Dyrektora Biura ZPP, art. 189f nie ma zastosowania przy wymierzaniu kar pieniężnych określonych w art. 140mb Prawa o ruchu drogowym.

W Kodeksie Postępowania Administracyjnego w dodanym dziale IVA znajdują się przepisy regulujące w ogólności funkcjonowanie administracyjnych kar pieniężnych. Art. 189a §2 wskazuje jednocześnie, że w przypadku uregulowania w przepisach odrębnych określonych zagadnień związanych z konkretnymi administracyjnymi karami pieniężnymi w tym zakresie nie stosuje się przepisów przywołanego działu. Dotyczy to w szczególności odstąpienia od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej lub udzielenia pouczenia (por. art. 189a §2 pkt 4).

Nie ulega wątpliwości, że art. 140n nie zawiera przepisów dotyczących odstąpienia od wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej. Odwołanie się do art. 189f KPA wymaga zatem wskazania, że również z odpowiednio stosowanych przepisów działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa nie wynikają żadne regulacje dotyczące możliwości odstąpienia od wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej.

Zgodnie z art. 189f §1 organ administracji publicznej, w drodze decyzji, odstępuje od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i poprzestaje na pouczeniu, jeżeli:

  • waga naruszenia prawa jest znikoma, a strona zaprzestała naruszania prawa lub
  • za to samo zachowanie prawomocną decyzją na stronę została uprzednio nałożona administracyjna kara pieniężna przez inny uprawniony organ administracji publicznej lub strona została prawomocnie ukarana za wykroczenie lub wykroczenie skarbowe, lub prawomocnie skazana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i uprzednia kara spełnia cele, dla których miałaby być nałożona administracyjna kara pieniężna.

W odniesieniu do kary określonej w art. 140mb Prawa o ruchu drogowym sytuacja opisana w pkt 2 nie może mieć miejsca. Wynika to z jednej strony z faktu, że nie mamy w tym przypadku do czynienia ani ze spenalizowaniem działania w różnych przepisach, ani z konkurencyjną właściwością organów administracji (a zatem w prawidłowym toku spraw nie może być za to samo zachowanie nałożona administracyjna kara pieniężna przez inny uprawniony organ), a z drugiej – z brzmienia art. 140n ust. 7 Prawa o ruchu drogowym, który wskazuje, że jeżeli czyn będący naruszeniem, o którym mowa we art. 140 mb, wyczerpuje jednocześnie znamiona wykroczenia, w stosunku do podmiotu będącego osobą fizyczną stosuje się wyłącznie przepisy o odpowiedzialności administracyjnej (nie może zatem wystąpić kolizja z ukaraniem za wykroczenie). Nie ma też możliwości uznania czynu objętego art. 140mb za przestępstwo, wykroczenie skarbowe, czy przestępstwo skarbowe.

Pt., 17 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska