Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rejestracja w oparciu o wadliwe dokumenty

Rejestracja w oparciu o wadliwe dokumenty fotolia.pl

Ustalenie wadliwości któregokolwiek z wymaganych dokumentów, które mają być podstawą do zarejestrowania pojazdu, powoduje, że organy właściwe w sprawie rejestracji samochodu nie mogą wydać pozytywnej dla wnioskodawcy decyzji, skoro takie dowody nie spełniają warunków wymaganych przy złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu. Konsekwentnie, nie może funkcjonować w obrocie prawnym decyzja o rejestracji pojazdu, w stosunku do której ustalono, iż została wydana na podstawie wadliwych dokumentów – zauważył WSA w Szczecinie w wyroku z dnia 13 lutego 2020 r., sygn. akt: II SA/Sz 247/16.

W niniejszej sprawie samochód został zarejestrowany na podstawie sfałszowanego niemieckiego dowodu rejestracyjnego. Okoliczność, że niemiecki dokument, przedstawiony przy rejestracji przedmiotowego pojazdu, jest fałszywy została stwierdzona w opinii biegłego z zakresu klasycznych i technicznych badań dokumentów.

Przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym precyzyjnie określają zasady rejestracji pojazdów samochodowych i dopuszczenia ich do ruchu. Zbiór dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu został wskazany w art. 72 ww. ustawy, w tym w ust. 1 pkt 5 wymieniono dowód rejestracyjny - jeśli pojazd był zarejestrowany. Wymóg złożenia ww. dokumentu potwierdzają także przepisy § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Nie ulega wątpliwości, że przedłożone dokumenty muszą być prawdziwe nie tylko w znaczeniu formalnym, czyli sporządzone przez powołane do tego organy lub osoby (formalna autentyczność dokumentu), lecz także zgodne ze stanem faktycznym.

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego wielokrotnie akcentowano, że właściwe organy dokonują rejestracji na podstawie dokumentów potwierdzających niesporne stany w sferze stosunków własnościowych, co oznacza, iż nie mogą one ani kreować, ani korygować tychże stosunków. Jeżeli więc wnioskodawca nie przedstawi bezspornych dowodów własności pojazdu i jego podstawowych elementów, organy administracji publicznej obowiązane są odmówić zarejestrowania zgłoszonego pojazdu.

Sob., 6 Czrw. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka