Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zajęcie pasa drogowego – zmiana stanowiska organu ze zmianą stanu faktycznego

Zajęcie pasa drogowego – zmiana stanowiska organu ze zmianą stanu faktycznego fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie przypomniał o tym, że jeżeli organ „cyklicznie” wydaje jakąś decyzję, np. decyzję ws. zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, to odmowa wydania zezwolenia musi wiązać się z udowodnioną zmianą stanu faktycznego.

W omawianej sprawie zdaniem organu podstawową przyczyną odmowy wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego był fakt, iż wnioskowane miejsce będzie kolidować z planowaną inwestycją przebudowy ul. Rynek. WSA podkreślił jednak, że w aktach sprawy brak jest materiału dowodowego, na podstawie którego można by ustalić datę rozpoczęcia realizacji planowanej inwestycji. Ponadto w sprawie tej organ odwoławczy wskazał, że Skarżącemu od 16 maja 2018 r. znane było stanowisko organu l instancji dotyczące kiosku posadowionego w pasie drogowym ul. Rynek. Tymczasem organ wydał po tym dniu trzy decyzje zezwalające skarżącemu na zajęcie pasa drogowego w tej samej lokalizacji, dotyczące tożsamego obiektu: w dniu 6 grudnia 2018 r. na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 marca 2019 r., w dniu 21 marca 2019 r. na okres od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. oraz w dniu 25 kwietnia 2019 r. na okres od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 31 maja 2019 roku. Sąd zauważył, że ani z uzasadnienia zaskarżonej decyzji SKO, ani z uzasadnienia decyzji organu l instancji nie wynikało, jakie zmiany w stanie faktycznym sprawy zdeterminowały podjęcie odmiennej decyzji. Skoro natomiast organ wydał kolejno trzy decyzje zezwalające Skarżącemu na zajęcie pasa drogowego w tej samej lokalizacji, dotyczące tożsamego obiektu, to w ocenie WSA znaczy, że – w szczególności – dostrzegł istnienie przesłanki w postaci szczególnie uzasadnionego przypadku. Kolejna decyzja – odmowna – winna być zatem wydana jedynie wówczas, gdy stan faktyczny zmieniłby się na tyle, by uzasadniało to wydanie odmiennej decyzji. Zgodnie z art. 8 § 2 k.p.a. organy administracji publicznej bez uzasadnionej przyczyny nie odstępują od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym. Skoro zatem stan prawny sprawy nie uległ zmianie, a w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 maja 2019 r. pozostawały w obrocie prawnym wydane kolejno trzy decyzje zezwalające Skarżącemu na zajęcie pasa drogowego w tej samej lokalizacji, dotyczące tożsamego obiektu, to dla wydania decyzji odmownej konieczne było ustalenie, że stan faktyczny sprawy uległ zmianie w sposób mający wpływ na treść rozstrzygnięcia. Jak podsumował Sąd, organy – poprzez brak powyższych ustaleń – naruszyły art. 8 § 2 k.p.a. oraz art. 11 k.p.a. (zasadę przekonywania).

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 21 stycznia 2020 r., III SA/Kr 1202/19

Źródło: CBOSA

Sob., 8 Lt. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel