Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Podlaskie. Dofinansowanie na zwiększenie efektywności energetycznej systemu transportowego oraz zmniejszenie zatorów drogowych

Podlaskie. Dofinansowanie na zwiększenie efektywności energetycznej systemu transportowego oraz zmniejszenie zatorów drogowych fotolia.pl

Już pod koniec lutego jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia a także podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst lub ich związki i stowarzyszenia oraz podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych będą mogły ubiegać się o dofinasowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF.

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty wynikające z planów gospodarki niskoemisyjnej dla poszczególnych typów obszarów miast, miast i ich obszarów funkcjonalnych niekwalifikujących się do dofinansowania w ramach PI 4a, 4b czy 4c:

Zrównoważona mobilność miejska (projekty z wyłączeniem Miasta Białystok i jego obszaru funkcjonalnego w zakresie, w jakim kwalifikuje się do wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia):

  1. zakup, modernizacja niskoemisyjnego i bezemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego zasilanego paliwem alternatywnym w rozumieniu przedstawionym w krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych;
  2. budowa instalacji do dystrybucji nośników energii dla niskoemisyjnego transportu;
  3. wyposażenie dróg/ulic w infrastrukturę służącą obsłudze transportu publicznego oraz pasażerów;
  4. budowa, przebudowa, rozbudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu publicznego i niezmotoryzowanego;
  5. budowa systemu roweru publicznego;
  6. Inteligentne Systemy Transportowe;
  7. działania informacyjne i edukacyjne promujące wśród mieszkańców regionu niskoemisyjny transport publiczny, w szczególności publiczny transport miejski jako element kompleksowych projektów realizowanych w ramach przedmiotowego poddziałania;
  8. inwestycje w drogi lokalne lub regionalne jako niezbędny i uzupełniający element projektu dotyczącego systemu zrównoważonej mobilności miejskiej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 32 000 000,00 PLN.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w terminie od 28 lutego 2020 r. do 20 marca 2020 r. do godziny 15:00.

Więcej informacji na temat konkursu tutaj. 

Źródło: Serwis RP Województwa Podlaskiego

Czw., 30 St. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba