Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ulgi dla studentów w komunikacji miejskiej bez cenzusu wieku

Ulgi dla studentów w komunikacji miejskiej bez cenzusu wieku fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku przychylił się do skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej – w zakresie, w jakim uchwała wprowadziła ograniczenie wiekowe w uprawnieniu do korzystania z ulgi przez studentów. 

Jak przypomniał Sąd, zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, w brzmieniu obowiązującym w dniu podjęcia uchwały, studentowi przysługuje prawo do korzystania z 50% ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej. Osobom, które ukończyły studia pierwszego stopnia, prawo to przysługuje do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia. Tymczasem postanowienie uchwały wskazywało, że: „Do korzystania z przejazdów z ulgą 50% w granicach administracyjnych miasta są uprawnieni: studenci szkół wyższych (z wyjątkiem słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich) do 26 roku życia – na podstawie ważnej legitymacji studenckiej”.

Wprowadzenie przez Radę Miejską w wyżej powołanym postanowieniu ograniczenia wiekowego „do 26 roku życia” do korzystania z uprawnienia przez studentów do ulgowych przejazdów 50% komunikacji miejskiej Sąd ocenił jako istotne naruszenie prawa. Zdaniem Sądu organ samorządu terytorialnego wykroczył poza przyznane mu kompetencje, regulując odmiennie w prawie miejscowym to, co należy wyłącznie do materii ustawowej. WSA wskazał, że poprzez wprowadzenie omawianego postanowienia Rada Miejska bezpodstawnie ukształtowała sytuacją prawną i faktyczną studentów gorzej niż przewidział to akt o charakterze ustawowym.

Sąd przypomniał także, że naczelną zasadą demokratycznego państwa prawnego jest działanie organów władzy publicznej w granicach i na podstawie obowiązującego prawa. Zasadę tę wyraża art. 7 Konstytucji RP. Przepis ten zawiera normę zakazującą domniemywania kompetencji takiego organu i tym samym nakazuje, by wszelkie działania organu władzy publicznej były oparte na wyraźnie określonej normie kompetencyjnej. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 10 października 2019 r., II SA/Bk 336/19

Źródło: CBOSA

Pt., 8 Lst. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel