Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Bezpieczeństwo ruchu drogowego przeważa nad interesem prywatnym

Bezpieczeństwo ruchu drogowego przeważa nad interesem prywatnym fotolia.pl

O przebiegu drogi i rozwiązaniach techniczno – wykonawczych drogi, samodzielnie decyduje inwestor tj. zarządca drogi będący wnioskodawcą. Ocena organów rozpatrujących wnioski o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej ogranicza się do kontroli zgodności z przepisami wariantu przedstawionego przez wnioskodawcę bez prawa do dokonywania jakichkolwiek zmian w przedstawionej przez inwestora koncepcji przebiegu drogi. Tak wynika z Wyroku WSA w Białymstoku z 8 sierpnia 2019 r. sygn. II SA/Bk 216/19.

Sąd w uzasadnieniu orzeczenia wskazał, że przepisy prawa materialnego odnoszące się do oceny przedłożonego projektu budowlanego mają charakter norm związanych, co oznacza, że decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowę nie ma charakteru uznaniowego. Stosownie bowiem do art. 35 ust. 4 Prawa budowlanego, w razie spełnienia wymagań określonych w art. 35 ust. 1 oraz 32 ust. 4 Prawa budowlanego, właściwy organ nie może odmówić udzielenia pozwolenia na budowę. Odnosząc się do zarzutów skargi Sąd zwrócił m.in. uwagę, że skarżący kwestionując zbyt szeroki łuk drogi, "zabierający" pod pas drogowy duży obszar z działki nie wskazuje normy prawnej, którą naruszył taki sposób zagospodarowania terenu.  Sąd podkreślił, że realizacja drogi publicznej jest inwestycją publiczną, której celem jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi. Interes prywatny strony postępowania, związany z uszczerbkiem majątkowym, wywołanym przejęciem pod drogę publiczną części prywatnej nieruchomości, nie może przeważyć nad interesem publicznym, tym bardziej, że utrata własności część nieruchomości wiąże się z zagwarantowanym ustawowo odszkodowaniem.

Źródło: CBOSA

Pt., 13 Wrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel