Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Przyjazne prawo – zmiany dotyczące transportu

Przyjazne prawo – zmiany dotyczące transportu fotolia.pl

W nowej wersji projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych – czyli tzw. Pakietu „Przyjazne prawo” – znalazły się propozycje zmian w zakresie stref czystego transportu oraz rejestracji jachtów i jednostek. Szczegóły poniżej.

Strefy czystego transportu

Projekt zmiany ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych zawiera m.in. zmianę w art. 39 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, której celem jest stworzenie kompetencji do ustanowienia przez radę gminy wyłączenia od zakazu wjazdu (i przebywania) do strefy czystego transportu w zależności od spełnienia określonego kryterium europejskich standardów emisji spalin (Euro 1 – 6, Euro I – VI). W opinii projektodawców nowelizacja ustawy harmonizuje funkcjonowanie stref czystego transportu analogicznie do powszechnego sposobu działania stref niskoemisyjnych w innych krajach europejskich. Rada gminy będzie mogła określić wymagane standardy emisji spalin dla różnych kategorii pojazdów (pojazdów ciężkich lub lekkich, napędzanych benzyną lub olejem napędowym) i na tej podstawie dopuścić ich poruszanie się po strefie. Proponowana nowelizacja nakreśla sposób monitorowania i egzekwowania takiego rozwiązania, czyli poprzez naklejkę ekologiczną umieszczaną na szybie pojazdu, a także porządkuje sposób oznakowania grup pojazdów uprawnionych do wjazdu, tj. poprzez piktogramy umieszczone pod znakami wyznaczającymi granice strefy czystego transportu.

Nowelizacja art. 39 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych znosi także ograniczenie zakresu stosowania proponowanych instrumentów do obszarów śródmiejskich w miastach powyżej 100 000 ludności.

Proponowane zmiany dot. art. 40 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych zwiększają zakres zasad dotyczących stref czystego transportu, jakie są ustanawiane w formie uchwały rady gminy. Wskazano tutaj elementy obowiązkowe do uregulowania oraz opcjonalne, jakie można rozważyć na etapie tworzenia stref czystego transportu. Uzupełnione mają zostać postanowienia dot. możliwości ustanawiania stawek, godzin obowiązywania opłaty oraz sposobu jej poboru.

Rejestracja jachtów i jednostek

Wprowadzenie zmian w ustawie o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (wciąż przecież nieobowiązującej) można sprowadzić do trzech najważniejszych.

Pierwsza polega na tym, że w rejestrze znajdą się informacje o numerze identyfikacyjnym jednostki pływającej nadanym przez producenta i umieszczonym na kadłubie tej jednostki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 12 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w szczególności numerze HIN (Hull Identification Number), numerze CIN (Craft Identification Number), numerze WIN (Watercraft Identification Number). Natomiast jednostki niepodlegające tym wymogom nie będą podlegały oznakowaniu kontrolnemu.

Druga zmiana ma na celu zachowanie spójności przepisów dot. rejestracji z regulacjami w zakresie przeglądów technicznych oraz kwalifikacji, zawartymi w ustawie o żegludze śródlądowej oraz rozporządzeniach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Oznacza ona wyłączenie z obowiązku rejestracji jednostek o długości dokładnie 7,5 m lub mocy napędu dokładnie 15 kW.

Natomiast trzecia modyfikacja zakłada wydłużenie okresu przejściowego w odniesieniu do jachtów żaglowych eksploatowanych na wodach śródlądowych, które dotychczas nie podlegały obowiązkowi rejestracji ani przeglądów technicznych. Śródlądowe jachty żaglowe o długości 7,5<l<12 m będą podlegać obowiązkowi rejestracji i posiadania dokumentów bezpieczeństwa od dnia 1 stycznia 2022 r., a nie, jak planowano, od 1 stycznia 2021 roku.

Sob., 15 Czrw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel