Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czym jest "droga serwisowa"?

Czym jest fotolia.pl

Pojęcie "drogi serwisowej" nie posiada definicji legalnej a występuje w praktyce planistycznej i budowlanej. Skoro organy powołują się na pojęcie drogi serwisowej, to obowiązane są dokonać interpretacji tego pojęcia dla potrzeb prowadzonego postępowania i wyjaśnienia zasadności stanowiska wyrażonego w decyzji – tak stanowi wyrok WSA w Krakowie z dnia 9 maja 2019 roku, sygn. akt: II SA/Kr 1585/18.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2068) - drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych.

Zaliczenie do kategorii dróg; gminnych, powiatowych czy wojewódzkich następuje w drodze uchwały właściwego organu (art. 6 ust. 2, art. 6a ust. 2, art. 7 ust. 2 ustawy o drogach publicznych). Pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii.

W niniejszej sprawie nie wyjaśniono, czy podjęto uchwałę o zaliczeniu drogi serwisowej do jednej z kategorii dróg publicznych, o czym decydują konkretne względy techniczne i prawne. Ten brak skutkuje zaliczeniem drogi serwisowej przy autostradzie do dróg wewnętrznych.

W rozpatrywanej sprawie organy nie wyjaśniły, co przemawia za tym, aby drogę serwisową traktować, jako drogę posiadającą charakter drogi publicznej, a nie wewnętrznej.

Sob., 8 Czrw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka