Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Skierowanie na badania na podstawie opinii psychiatrycznej z postępowania przygotowawczego

Skierowanie na badania na podstawie opinii psychiatrycznej z postępowania przygotowawczego fotolia.pl

Organ administracji, po otrzymaniu informacji poddającej w wątpliwość stan zdrowia kierowcy, winien przeprowadzić postępowanie celem oceny, czy w konkretnym, badanym przypadku zastrzeżenia te są rzeczywiście tego rodzaju, że uzasadniają wydanie decyzji w oparciu o powołane wyżej przepisy. Zatem sformułowanie, że zastrzeżenia mają być uzasadnione oznacza przede wszystkim, że winny być one oparte na wiarygodnych podstawach. Za takie zaś z pewnością można uznać opinię o stanie zdrowia psychicznego, sporządzoną przez biegłych lekarzy specjalistów psychiatrów. Tak wynika z wyroku WSA w Krakowie z 9 kwietnia 2019 r. sygn. III SA/Kr 46/19.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy Sad stwierdził, że przyczyną, dla której starosta skierował skarżącego na badanie lekarskie w związku z istnieniem zastrzeżeń co do stanu jego zdrowia, było pismo Prokuratora Prokuratury Rejonowej. Z pisma wynikało, że w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego przeciwko skarżącemu, w oparciu o opinię psychiatryczną, uzyskano informacje o zastrzeżeniach co do stanu zdrowia badanego mogących powodować niezdolność do prowadzenia pojazdów z uwagi na rozpoznane u opiniowanego uzależnienie od alkoholu. W toku postępowania do akt administracyjnych dołączona została uwierzytelniona kserokopia opinii psychiatrycznej sporządzonej w toku postępowania. Z zawartych w tej opinii wniosków końcowych wynikało wprost, że skarżący wykazuje cechy osobowości nieprawidłowej oraz jest uzależniony od alkoholu. Sad wskazał dalej, że jeśli z opinii wynikały uzasadnione wątpliwości co do stanu zdrowia strony pod kątem możliwości kierowania pojazdami, to nie można skutecznie zarzucać organowi, że wziął pod uwagę zawarte w takiej opinii wnioski.

Źródło: CBOSA

Pt., 10 Mj. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel