Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu fotolia.pl

Ministerstwo Infrastruktury przesłało do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku – w wersji po konsultacjach i uzgodnieniach.

Strategia, jak każdy szanujący się dokument tego typu, zawiera diagnozę, cele oraz kierunki interwencji. Z części diagnostycznej wypada szczególną uwagę zwrócić na fragment dotyczący gęstości sieci kolejowej. Mianowicie „Długość realnie czynnej infrastruktury wynosi w 2018 roku około 17 tys. Km linii kolejowych, co daje 5,45 km/100 km2 powierzchni. Taka gęstość sieci infrastruktury kolejowej jest istotnie mniejsza niż w sąsiadujących z Polską państwach UE, takich jak Niemcy (9,2 km/100 km2) czy Czechy (10,3 km/100 km2).”.

Cel główny stanowi zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego, przez tworzenie spójnego, zrównoważonego, innowacyjnego i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym. Wskaźnikiem służącym ocenie jego realizacji będzie wskaźnik międzygałęziowej dostępności transportowej, który stanowi miarę wzajemnej potencjalnej dostępności czasowej najważniejszych krajowych ośrodków osadniczych oraz węzłów transportowych, uwzględniającą wszystkie podstawowe rodzaje transportu (w proporcji do ich udziału w pracy przewozowej) oraz ważoną poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego.

Kierunków interwencji jest sześć:

  1. Budowa zintegrowanej, wzajemnie powiązanej sieci transportowej służącej konkurencyjnej gospodarce;
  2. Poprawa sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym;
  3. Zmiany w indywidualnej i zbiorowej mobilności;
  4. Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz przewożonych towarów;
  5. Ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko;
  6. Poprawa efektywności wykorzystania publicznych środków na przedsięwzięcia transportowe.

Z ciekawszych konkretnych działań wskazać można na podjęcie starań o wprowadzenie wspólnego biletu nie tylko w obrębie jednego rodzaju transportu, ale na wszystkie jego rodzaje. Ponadto silny nacisk został położony na multimodalność.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z projektem – choć jako objętość może nieco przerażać, liczy bowiem sobie 171 stron. Można z nim zapoznać się tutaj.

Pt., 29 Mrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel