Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jazda bez prawa jazdy wejdzie w życie przed wyborami

Jazda bez prawa jazdy wejdzie w życie przed wyborami fotolia.pl

25 lutego 2019 roku odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W toku posiedzenia omówiono projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego.

Zdaniem Strony Samorządowej wprowadzenie obowiązku najczęściej „ręcznego” wypełniania rozbudowanych (w niektórych elementach nadmiarowo) formularzy przez przenoszenie danych z innych dokumentów elektronicznych lub papierowych będzie tak dla inwestorów jak i dla administracji samorządowej niewątpliwym dodatkowym obciążeniem. Jednocześnie Strona Samorządowa podkreśliła, że postulowana od wielu lat automatyzacja procesów przesyłania ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych w obszarze całej administracji publicznej, bazująca na standardach metadanych dla administracji, pozwoliłaby na uniknięcie omawianych problemów w tej i wielu innych podobnych sytuacjach obecnie i w przyszłości.

W dalszej części posiedzenia przedstawiciele MSWiA omówili projekt Oceny funkcjonowania (OSR ex-post) ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (MSWiA). Strona samorządowa zaznaczyła, że oczekuje na sukcesywne przygotowywanie i poddawanie opiniowaniu przez zespoły KWRiST postulowanych zmian prawnych i informatycznych w systemie obsługi USC.

CEPIK – co dalej?

Wskutek pisma skierowanego do Przewodniczących Zespołu przez Związek Powiatów Polskich, strona rządowa zaprezentowała plany dot. dalszego rozwoju systemu CEPIK.

Wiceminister Karol Okoński poinformował, że w drugiej połowie marca najprawdopodobniej odbędzie się posiedzenie Komitetu Sterującego projektu CEPIK 2.0, na którym powinny być przedstawione zakładane do osiągnięcia cele, sposoby ich zrealizowania oraz informacje potrzebne do oceny skali ryzyk związanych z projektem likwidacji obowiązku posiadania prawa jazdy przez kierowców, które ma wejść w życie w tym roku, przed wyborami parlamentarnymi. Trwa uzgadnianie z resortami założeń i zakresu niezbędnych przepisów w tym zakresie (odpowiedzialne jest Ministerstwo Infrastruktury). Resort Cyfryzacji na koniec lutego dostarczy do Ministerstwa Infrastruktury konieczną dokumentację, która opisze procesy, by zaimplementować zmiany po stronie wszystkich interesariuszy. Ten materiał ma być podstawą dla Ministerstwa Infrastruktury do planowania niezbędnych zmian legislacyjnych. Jak poinformował Minister Okoński, odbyły się już spotkania konsultacyjne z PWPW i UM m.st. W-wy w tej sprawie. W następnym kroku zostanie ustalony harmonogram prac informatycznych i legislacyjnych oraz testów stworzonych rozwiązań.

Minister Okoński wskazał, że funkcjonalność „jazdy bez prawa jazdy” planowana do uruchomienia w br. ma być zbudowana na podstawie bazy kierowców z obecnego (starego) systemu CEPIK, po przeanalizowaniu jakości danych w tej bazie i ocenie realnych uwarunkowań dla takiego przedsięwzięcia. Ma także być budowana przez dostosowanie obecnie eksploatowanych systemów do wymagań, związanych z planowaną nową funkcjonalnością.

W ocenie ZPP, w tej chwili stabilizacja powdrożeniowa CEPiK-u jest jeszcze na etapie rozwiązywania najtrudniejszych problemów sięgających wstecz nawet do lutego 2018. System w pierwszym module nie jest więc zakończony i decyzja o rozpoczęciu prac nawet nad uruchomieniem tylko wybranych funkcjonalności CEK może być obarczona dużym ryzykiem - nawet zmiany punktowe mogą spowodować destabilizację obecnie eksploatowanego systemu KIEROWCA, co w konsekwencji odbije się na powiatach, które realizują te zadania.    

Dalsze informacje w tej sprawie zostaną przekazane stronie samorządowej po marcowym posiedzeniu Komitetu Sterującego CEPIK 2.0.

Pt., 1 Mrz. 2019 0 Komentarzy
Monika Małowiecka
Redaktor Monika Małowiecka