Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

By budowa mostów była tańsza

By budowa mostów była tańsza fotolia.pl

Prace nad „Katalogiem typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów” wkraczają w końcową fazę. Na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 31 stycznia 2019 roku omówione zostały uwagi zgłoszone do projektu tego dokumentu. W najbliższym czasie wszyscy uczestniczący w konsultacjach – w tym również Związek Powiatów Polskich – otrzymają na piśmie szczegółowe odpowiedzi na wniesione przez siebie zastrzeżenia.

Celem powstania Katalogu jest wsparcie zarządców poszczególnych kategorii dróg w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru konstrukcji realizowanych drogowych obiektów mostowych i przepustów, a co za tym idzie przyczynienie się do oszczędności wydatków sektora publicznego. Katalog – jak wskazują autorzy – może służyć do:

 • pozyskiwania podstawowej wiedzy;
 • opracowania koncepcji lub projektu architektoniczno-budowlanego;
 • wyboru rozwiązania konstrukcyjnego (np. do wyboru rozwiązania korzystnego dla przekroczenia danej przeszkody);
 • określenia wymagań materiałowych i technologicznych (np. jako pomoc w sporządzaniu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych);
 • oszacowania kosztów;
 • sporządzania analiz ekonomicznych;
 • planowania utrzymania obiektów.

Istotnym elementem katalogu jest procedura wyboru rodzaju obiektu mostowego. Pozwala ona kolejno na:

 • ustalenie typowego układu i rozpiętości przęseł;
 • ustalenie typowych konstrukcji obiektu w zależności od liczby przęseł;
 • ustalenie typowych konstrukcji podpór.

Poszczególne rozwiązania projektowe zostały ujęte w ośmiu zeszytach katalogowych, z których sześć dotyczy konstrukcji przęseł:

 • przepustów prefabrykowanych i małych mostów z betonu monolitycznego;
 • obiektów ramownicowych z prefabrykatów żelbetowych;
 • obiektów ramownicowych z betonu monolitycznego;
 • obiektów belkowych z prefabrykatów strunobetonowych;
 • obiektów ramownicowych i belkowych ze stalowych belek walcowanych;
 • obiektów belkowych z betonu sprężonego;

a dwa ostatnie – podpór:

 • przyczółków mostowych;
 • filarów mostowych.

Uzupełnieniem zeszytów konstrukcyjnych są rozdziały zwierające podstawowe wymagania stawiane materiałom stosowanym do budowy drogowych obiektów mostowych oraz opis podstawowych elementów wyposażenia takich obiektów.

Katalog dopełniają wskazania dotyczące ekonomicznej oceny cyklu życia konstrukcji oraz utrzymania obiektów mostowych.

Projekt katalogu można pobrać ze strony Ministerstwa Infrastruktury.

Niedz., 3 Lt. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski