Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zrównoważona mobilność w planowaniu przestrzennym

Zrównoważona mobilność w planowaniu przestrzennym fotolia.pl

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje wykonawcy, którego zadaniem będzie opracowanie podręcznika stosowania zasad i metod budowania zrównoważonej mobilności w planowaniu przestrzennym.

Publikacja o roboczym tytule „Zrównoważona mobilność w planowaniu przestrzennym” ma być poświęcona promowaniu – jak można się domyślić – idei zrównoważonej mobilności, w tym transportu miękkiego (aktywnego), możliwej do zastosowania w planowaniu przestrzennym i zarządzaniu rozwojem obszarów zurbanizowanych w Polsce. Podręcznik będzie promować rozwiązania, które uwzględniają długookresowe cele i potrzeby oraz mogą być twórczo rozwijane przez odbiorców. W założeniu ma stanowić także cenne kompendium wiedzy, zarówno w zakresie proponowanych możliwych rozwiązań oraz kierunków działań, jak i sposobów ich wdrożenia (w oparciu o przykłady).

W treści znajdzie się między innymi omówienie celów i korzyści zrównoważonej mobilności w kontekście planowania przestrzennego – w szczególności racjonalnego zagospodarowania i wykorzystania przestrzeni, zwiększenia efektywności energetycznej oraz adaptacji do zmian klimatu i mitygacji tych zmian. Zostaną przeanalizowane uwarunkowania dot. mobilności w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz wzajemne powiązania pomiędzy nimi. Nastąpi zaprezentowanie założeń ogólnych projektowania przestrzeni służącej rozwojowi zrównoważonej mobilności, metod kształtowania funkcji transportowych w różnych układach przestrzennych, nadawania priorytetu zrównoważonej mobilności za pomocą planowania i zagospodarowania przestrzeni, w tym poprzez ograniczenia organizacyjno-przestrzenne. Publikacja będzie zawierać także rekomendowane rozwiązania planistyczne oraz transportowe w powiązaniu z gęstością zaludnienia, wielkością i układem jednostki osadniczej, dla której są one projektowane. Jednym z elementów podręcznika będzie również przedstawienie przykładów dobrych praktyk w zakresie projektowania i organizacji przestrzeni wspierających zrównoważoną mobilność.

Zespół opracowujący publikację musi składać się m.in. z ekspertów z zakresu inżynierii ruchu drogowego, urbanistyki, socjologii lub psychologii, statystyki, środowiska. Z terminów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wynika, że – jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem – podręcznik będzie gotowy w 2019 roku.

Źródło: www.miir.bip.gov.pl

Sob., 29 Gr. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel