Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Skierowanie kierowcy na badania - postępowanie dowodowe

Skierowanie kierowcy na badania - postępowanie dowodowe fotolia.pl

Organy orzekające w przedmiocie skierowania kierowcy na badania lekarskie zobligowane są do dokonania oceny, czy informacja uzyskana z prokuratury o istnieniu uzasadnionych i poważnych zastrzeżeń co do stanu zdrowia skarżącego jest wiarygodna i wystarczająca do wydania decyzji. Jeżeli w przesłanej informacji nie wskazano takich przesłanek, organ I instancji winien zobowiązać do uzupełnienia wniosku o powyższe dane i dopiero wówczas dokonać oceny wskazanych okoliczności z punktu widzenia spełnienia przesłanek ustawowych do skierowania na badania lekarskie. Wyrok WSA w Poznaniu z 20 czerwca 2018 r. sygn. IV SA/Po 406/18.

W sprawie postępowanie zostało wszczęte wskutek wniosku prokuratora, z którego wynika, iż strona cierpi na zespół zależności alkoholowej. Powyższe prokurator wywnioskował z opinii biegłych. W aktach znajduje się jedynie fragment opinii psychiatryczno-psychologicznej przeprowadzonej przez biegłych psychiatrę sądowego oraz psychologa sądowego. Z jej treści wynika, że u strony rozpoznano zespół uzależnienia spowodowany używaniem alkoholu. Sąd zwrócił jednak uwagę, że z dokumentu tego nie wynika jakie badania przeprowadzono, ani na jakiej podstawie uznano, iż skarżący jest chory.

W sprawie strona podnosiła, że nie jest alkoholikiem oraz nie nadużywa alkoholu. Cierpi natomiast na neuropatię cukrzycową. Strona podniosła, że jest jedynym żywicielem rodziny, prowadzi firmę remontowo-budowlaną, co zmusza go do kierowania samochodem. W odwołaniu do SKO odwołujący wskazał, że zawsze podczas kontroli przez policję był trzeźwy w czasie poruszania się po drogach i nigdy nie miał zatrzymanego prawa jazdy. W ocenie odwołującego całe zamieszanie wokół jego osoby wywołuje jego żona, która jest pod kontrola lekarza psychiatry. Po oddaleniu skargi przez SKO skarżący we własnym zakresie wykonał badanie prób wątrobowych i USG wątroby. Ponadto aby zweryfikować twierdzenia biegłych skarżący przez trzy tygodnie badał się też na komisariacie policji na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu i za każdym razem był wynik "0,00 mg/1".

Sąd uwzględniając skargę zwrócił uwagę, że każda decyzja nakładająca na stronę jakikolwiek obowiązek, w tym obowiązek poddania się badaniom lekarskim, musi być w sposób rzetelny i przekonywujący uzasadniona, musi wskazywać nie tylko przepisy prawa stanowiące podstawę wydania decyzji, ale również musi wskazać fakty, które organ uznał za udowodnione, dowody, na których się oparł oraz przyczyny, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i przesłanki, którymi organ się kierował. Przesłanki te, muszą być wskazane w uzasadnieniu decyzji.

Wyrok jest nieprawomocny.

Źródło: CBOSA

Sob., 7 Lp. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel