Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Postępowanie dowodowe w sprawie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdem

Postępowanie dowodowe w sprawie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdem fotolia.pl

Wbrew stanowisku skarżącego kasacyjnie, ani Starosta, ani Kolegium, nie miały obowiązku prowadzenia innych dowodów prócz znajdujących się w aktach administracyjnych - w szczególności nie miały obowiązku prowadzenia dowodów z opinii biegłych z zakresu neurologii i psychiatrii. Związanie ostatecznym orzeczeniem lekarskim wyłącza możliwość przeprowadzenia w postępowaniu administracyjnym, dotyczącym cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi, dowodu z opinii biegłego co do treści zawartych w tym orzeczeniu. 

Stwierdzenie to nie wyklucza możliwości przeprowadzenia przeciwdowodu co do wydanego orzeczenia lekarskiego, jednak tego rodzaju dowód musi pochodzić wyłącznie od uprawnionych jednostek służby zdrowia, co świadczy o istotnym ograniczeniu zakresu postępowania dowodowego w tego typu sprawach, prowadzonych przez organy administracji publicznej.

W doktrynie trafnie wskazuje się, że zerwanie ze szczególnym traktowaniem dokumentów publicznych (w k.p.a. w brzmieniu pierwotnym) nie oznacza, że nie jest możliwe uznanie pewnych dokumentów za dowody zupełne, jeżeli tak stanowią szczególne przepisy prawa. Znowelizowany k.p.a. nie utrzymuje w takim zakresie, jak poprzednio zasady równości mocy środków dowodowych. Według art. 76 § 1 " Dokumenty urzędowe sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy państwowe w ich zakresie działania stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone".

Taką samą moc dowodową mają dokumenty urzędowe sporządzone przez organy jednostek organizacyjnych lub podmioty, w zakresie poruczonych im z mocy prawa lub porozumienia spraw wymienionych w art. 1 pkt 1 i 4. Utrwalonym w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych jest pogląd, że postępowanie, którego celem jest ocena stanu zdrowia kierowcy, prowadzone jest przez uprawnionych lekarzy posiadających szczególne uprawnienia i kwalifikacje, a organy prowadzące postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji, o której stanowi art. 103 ust. 1 pkt 1 lit. a ukp, nie mają prawnej możliwości weryfikacji wydanego orzeczenia lekarskiego, zarówno pod względem jego treści, jak i procedury, w której zapadło. Organy są związane orzeczeniem lekarskim i nie mają jakichkolwiek podstaw formalnoprawnych do kwestionowania okoliczności objętych jego treścią.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 września 2017 r. I OSK 3067/15

Źródło: CBOSA

Pt., 1 Czrw. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk