Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Amerykańskie prawo jazdy a cofnięcie uprawnień do kierowania

Amerykańskie prawo jazdy a cofnięcie uprawnień do kierowania fotolia.pl

W sytuacji, w której dokumentem stwierdzającym uprawnienie skarżącego do kierowania pojazdami jest prawo jazdy wydane za granicą (USA), sam fakt korzystania z uprawnienia do kierowania uzyskanego za granicą nie może stanowić okoliczności wyłączającej wobec skarżącego stosowanie art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b prawa o ruchu drogowym, a w konsekwencji zastosowanie sankcji administracyjnej określonej w art. 140 ust. 1 pkt 4 lit. a (cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym) w przypadku, gdy skarżący nie wypełnił obowiązku nałożonego nań decyzją starosty wydaną na podstawie art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b) prawa o ruchu drogowym.

Podkreślić należy, że kompetencje organów administracji publicznej orzekających w przedmiocie skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami nie są uzależnione od tego kto jest wystawcą dokumentu prawa jazdy, ale od stwierdzenia czy w odniesieniu do osoby będącej obywatelem polskim posługującej się takim uprawnieniem do kierowania pojazdami na terenie Polski, zachodzą przesłanki z art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b prawa o ruchu drogowym. W konsekwencji więc nie wypełnienie w takim przypadku obowiązku poddania się kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji do kierowania pojazdami pociąga za sobą konieczność wydania w stosunku do takiej osoby decyzji o cofnięciu jej uprawnienia do kierowania pojazdami, w tym także uprawnienia stwierdzonego na podstawie wydanego za granicą międzynarodowego prawa jazdy.

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 13 grudnia 2017 r., sygn. akt: III SA/Gd 720/17.

Pt., 11 Mj. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka