Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Prawidłowe powiadomienie o odholowanym pojeździe

Prawidłowe powiadomienie o odholowanym pojeździe fotolia.pl

Zgodnie z art. 130a ust. 1 p.r.d. pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku m.in. pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu (pkt 1). Pojazd usunięty z drogi, w przypadkach określonych w ust. 1-2, umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie (art. 130a ust. 5c p.r.d.).

W myśl art. 130a ust. 10 p.r.d. starosta w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi, w przypadkach określonych w ust. 1 lub 2, występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu, jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia, a powiadomienie zawiera pouczenie o skutkach nieodebrania pojazdu, przy czym starosta występuje z wnioskiem, o którym mowa w ust. 10, nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia powiadomienia (art. 130a ust. 10a p.r.d.). W sprawach o przepadek pojazdu sąd stwierdza, czy zostały spełnione wszystkie przesłanki niezbędne do orzeczenia przepadku, w szczególności, czy usunięcie pojazdu było zasadne i czy w poszukiwaniu osoby uprawnionej do jego odbioru, dołożono należytej staranności oraz czy orzeczenie przepadku nie będzie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 130a ust. 10e p.r.d.).

Przepis art. 130a ust. 10 p.r.d. mówi o prawidłowym powiadomieniu właściciela lub osoby uprawnionej do odebrania pojazdu. Ponieważ w przepisie tym użyto alternatywy (zwykłej) oznacza to, że prawidłowe powiadomienie, o którym mowa w omawianym przepisie, nastąpi w przypadku: powiadomienia właściciela pojazdu oraz (innej) osoby uprawnionej do odebrania pojazdu; powiadomienia właściciela bądź powiadomienia osoby uprawnionej do odebrania pojazdu. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 23 listopada 2017 r. III SA/Gd 659/17

Źródło: CBOSA

Sob., 24 Lt. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk