Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

CEPiK: wesprzemy finansowo starostwa

CEPiK: wesprzemy finansowo starostwa fotolia.pl

27 listopada br. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W agendzie znalazł się punkt dot. informacji  Ministerstwa Cyfryzacji nt. pracy systemu CEPiK 2.0. Minister K. Okoński poinformował, że do dnia 11 stycznia 2018 roku system znajduje się w fazie stabilizacji. Najprawdopodobniej wdrożenie kolejnych usług, bazujących na systemie CEPIK 2.0, jak Historia Pojazdu czy Mój Pojazd – zostaną przesunięte na późniejszy termin.

Około 330 z ponad 4000 stacji kontroli pojazdów nie odebrało jeszcze certyfikatów. Na 10 dostawców oprogramowania dla SKP, jeden nie zdążył się przystosować. Co 2 dni sukcesywnie wgrywane są różne poprawki COI i PWPW do systemu. MC zastanawia się, czy tak częste wprowadzanie poprawek bez czasu na ich dobre sprawdzenie jest optymalne.

Zwiększone koszty obsługi związane z CEPIK

Przedstawiciel ZPP zauważył, że starostwa przekazują na bieżąco informacje, że sytuacja nie poprawia się znacząco, mimo że system działa już 2 tygodnie. MC uznało, że nie było przesłanek przed wdrożeniem, że mogą w jego trakcie zaistnieć obecnie obserwowane problemy, choć ZPP zgłaszał tę kwestię. Wdrożenie spowodowało znaczne wydłużenie czasu potrzebnego na obsługę zadań z zakresu rejestracji pojazdów. W związku z tym padło pytanie, jaki mechanizm przewiduje MC w celu zwrócenia środków finansowych powiatom, które obecnie zmuszone są ponosić większe koszty związane z wdrażaniem CEPiKu?

W odpowiedzi, Minister wskazał, że MC zdawało sobie sprawę z ryzyka zaistnienia błędów, które na moment podejmowania decyzji o rozpoczęciu wdrażania były zakwalifikowane jako niekrytyczne lub możliwe do poprawienia w ciągu 1 dnia. Ewidentnie nie był dobrze przetestowany obszar REGON-u. W związku z wydłużeniem czasu realizacji zadań powiatów w tym zakresie i związanych z tym faktem większych kosztów starostw – MC analizuje, jak wesprzeć starostwa korzystając z funduszu CEPiK; padła propozycja podpisywania odpowiednich porozumień ze starostwami. Minister Okoński zaproponował spotkanie w tej sprawie na początku grudnia br. – z dużymi miastami, wskazanymi przez UMP  oraz wybranymi, wskazanymi przez ZPP małymi starostwami, które mają największe problemy.

Jak wskazał ZPP, problemem jest nie tylko rozwiązanie nagromadzonych spraw, ale może nim być także ewentualne trwałe zwiększenie czasochłonności wykonywanych czynności związanych z zadaniami powiatów w tym zakresie – po ustabilizowaniu systemu może się okazać, że np. na 100 operacji wykonywanych dotąd udaje się w tym samym czasie zrobić tylko 80 w nowym systemie, co oznaczałoby konieczność przyznania powiatom dodatkowych środków na to zadanie własne. Ze względu na kwestie finansowe powinno się wspierać także niewielkie starostwa, gdyż duże miasta mają większe możliwości finansowe.

ZPP zaprosił Miniter Cyfryzacji na Zarząd ZPP, który odbędzie się 15.12.br.

Przy kolejnych wdrożeniach, dotyczących zwłaszcza CEK, należy wziąć pod uwagę polegający na równoległej pracy przez dłuższy okres czasu na starym i nowo zaprojektowanym systemie pilotaż w kilku starostwach (które powinny wówczas otrzymać finansowe wsparcie), co pozwoliłoby na wyeliminowanie większości  błędów przed wdrożeniem. MC odpowiedział, że po stabilizacji zajmie się wydajnością systemu i takim jej poprawieniem, aby co najmniej była nie gorsza niż w poprzedniej wersji systemu.

Uzgodnione projekty

W dalszej części spotkania członkowie Zespołu zaopiniowali pozytywnie następujące projekty:

  • projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego,
  • projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych,
  • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej.
Sob., 2 Gr. 2017 0 Komentarzy
Monika Małowiecka
Redaktor Monika Małowiecka