Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Skierowanie na badania – każda sprawa ma indywidualny charakter

Skierowanie na badania – każda sprawa ma indywidualny charakter fotolia.pl

Uzyskanie przez starostę opinii sądowo – psychiatrycznej dotyczącej kierowcy wymaga rozważenia przez niego, czy wynikają z tej opinii uzasadnione wątpliwości co do stanu zdrowia kierowcy w kontekście możliwości bezpiecznego prowadzenia przez niego pojazdów, bez względu na to, skąd opinia ta pochodzi. Wynika to z nadrzędnej wartości jaką jest bezpieczeństwo osób uczestniczących w ruchu. Ocena tego, czy stan zdrowia kierowcy może budzić uzasadnione wątpliwości zależy od konkretnej sytuacji i nie sposób poszukiwać bezpośrednich odniesień do innych spraw, będących przedmiotem rozpoznania przez sądy administracyjne. Wyrok NSA z 7 września 2017 r. sygn. I OSK 396/17.

W rozpatrywanej sprawie organ I instancji uzyskał opinię sądowo-psychiatryczną sporządzoną na polecenie Sądu Okręgowego w K. Wydział IX Karny Odwoławczy przez biegłych psychiatrów, z której wynika, że skarżący jest osobą chorą psychicznie. U badanego rozpoznano zaburzenia paranoiczne. Treść opinii stanowiła podstawę do wydania decyzji w przedmiocie skierowania na badania lekarskie. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymując w mocy zakwestionowane rozstrzygnięcie wskazało, że uprawnienie starosty do skierowania na badania osoby, której stan zdrowia nasuwa uzasadnione zastrzeżenia (art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy), nie wymaga, aby osoba ta dopuściła się wykroczeń bądź przestępstw. W sprawie niniejszej podstawę wszczęcia postępowania w sprawie na badania lekarskie stanowiła opinia sądowo-psychiatryczna, w której rozpoznano u niego zaburzenia paranoiczne. W takiej sytuacji – skoro strona posiada prawo jazdy – zachodziła konieczność przeprowadzenia badania lekarskiego, w którym można jednoznacznie stwierdzić, czy w tym konkretnym przypadku takie schorzenie może stanowić przeciwwskazanie do kierowania przez stronę pojazdami.

Sądy administracyjne przyznały rację organom.

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że ocena tego, czy stan zdrowia kierowcy może budzić uzasadnione wątpliwości zależy od konkretnej sytuacji i nie sposób poszukiwać bezpośrednich odniesień do innych spraw, będących przedmiotem rozpoznania przez sądy administracyjne. Skarżący kasacyjnie powołał się na wyroki sądów administracyjnych wydane w konkretnych sprawach, w których podstawą decyzji kierujących na badanie lekarskie były inne niż w niniejszej sprawie rozpoznania lekarskie zawarte w opiniach biegłych lekarzy czy psychiatrów. Rozpoznanie dokonane przez specjalistów psychiatrów w opinii, która stała się źródłem wątpliwości starosty w niniejszej sprawie jest poważne – o czym świadczy wskazanie zastosowania środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia na przymusowym leczeniu psychiatrycznym. To nie starosta jest uprawniony do oceny wartości takiej opinii, lecz jest on zobowiązany do tego by w interesie użytkowników dróg spowodować weryfikację zdrowotnych uwarunkowań mających wpływ na zdolność do kierowania pojazdami.

Źródło: CBOSA

Niedz., 8 Prn. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel