Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

"Uzasadnione zastrzeżenia" w ustawie o kierujących pojazdami

fotolia.pl

Skierowanie na powtórny egzamin w myśl art. 99 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 99 ust. 2 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami, jest instytucją nadzwyczajną i stosowaną wyjątkowo, zaś pojęcie "uzasadnione zastrzeżenia" - to wątpliwości powzięte z wiarygodnego źródła i nasuwające duże wątpliwości do kierowania pojazdami.

W doktrynie wskazuje się, że istotę powyższego rozwiązania stanowi zaistnienie takich okoliczności czynu, z których będzie wynikało, że dana osoba nie ma umiejętności lub wiadomości potwierdzonych dokumentem uprawniającym do kierowania pojazdami - a więc dających podstawę do tych "uzasadnionych zastrzeżeń". Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji w tym przypadku musi być oparty na konkretnych okolicznościach, a więc ujawnionych bądź zaobserwowanych przez policjanta brakach w kwalifikacjach co do znajomości przepisów czy też umiejętności kierowania pojazdem.

Zakres postępowania administracyjnego

Starosta po wpłynięciu wniosku od komendanta jednostki policji powinien przeprowadzić postępowanie administracyjne i od jego wyniku będzie zależeć ostateczna ocena, czy zgłoszone zastrzeżenia są na tyle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, by wydać decyzję o skierowaniu na egzamin sprawdzający kwalifikacje. Notatka służbowa dotycząca zachowania się skarżącego podczas kontroli policji może jedynie ukierunkować organ, co do zakresu postępowania dowodowego i środków dowodowych. Dysponując tą notatką, która została sporządzona przed wszczęciem postępowania administracyjnego, organ zobowiązany jest przeprowadzić dalsze czynności dowodowe wedle reguł przewidzianych przez Kodeks postępowania administracyjnego.

Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2017 r., sygn. akt: II SA/Sz 483/17

Sob., 19 Sp. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka