Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nie wszystkie urządzenia lub instalacje są całością techniczo-użytkową drogi

Nie wszystkie urządzenia lub instalacje są całością techniczo-użytkową drogi fotolia.pl

Jeżeli kanalizacja deszczowa nie służy do odwadniania drogi, ale jest usytuowana w pasie tej drogi, to nie stanowi z tą drogą "całości techniczno-użytkowej, przeznaczonej do prowadzenia ruchu drogowego".

Dla określenia obowiązków zarządcy drogi związanych z jej utrzymaniem istotne jest ustalenie, czy dane urządzenia bądź instalacja tworzy z drogą funkcjonalną całość. Zgodnie z art. 20 pkt 4 u.d.p., do zarządcy drogi należy utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa w art. 20f pkt 2. Stosownie zaś do art. 25 ust. 1 cyt. ustawy, budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg różnej kategorii, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania, należy do zarządcy drogi właściwego dla drogi wyższej kategorii.

W rozpoznawanym przypadku Sąd Wojewódzki przyjął za organem odwoławczym, że zarządca drogi wojewódzkiej - jako drogi wyższej kategorii - obowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości w stanie technicznym rurociągu betonowego, podczas gdy z zebranego w sprawie materiału dowodowego nie wynika jednoznacznie, aby przedmiotowy rurociąg był związany z funkcjonowaniem skrzyżowania. Z nieprecyzyjnych ustaleń dotyczących odwodnienia "terenu zielonego" trudno wyprowadzić wniosek, co do funkcjonalnego związku pomiędzy utrzymaniem skrzyżowania a wykorzystaniem przedmiotowego rurociągu. Dla ustalenia podmiotu obowiązanego do utrzymania rurociągu we właściwym stanie technicznym nie może być miarodajna tylko jego lokalizacja, lecz decydujące musi być zasadnicze przeznaczenie rurociągu.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2017 r. II OSK 1034/15

Źródło: CBOSA

Sob., 10 Czrw. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk