Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

RPO o opiniach kuratorów w sprawie likwidacji szkół

RPO o opiniach kuratorów w sprawie likwidacji szkół fotolia.pl

Tematykę wydawania przez kuratorów oświaty opinii w przedmiocie likwidacji/przekształcenia jednostek oświatowych podjął Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wystąpieniu do ministra edukacji narodowej.

Jak wskazał RPO praktyka pokazuje, że przy wydawaniu opinii w sprawie likwidacji szkoły kuratorzy nie badają jedynie kwestii proceduralnych, ale biorą także pod uwagę inne okoliczności. Treść postanowień organów nadzoru pedagogicznego była niejednokrotnie przedmiotem krytyki sądów administracyjnych, które wskazywały na automatyzm w podejmowaniu decyzji, brak dogłębnej analizy racji przedstawianych przez samorząd oraz niewskazywanie motywów, jakimi organ kierował się przy ocenie materiału dowodowego.

W ocenie Rzecznika, nie ulega wątpliwości, że opinie organów sprawujących nadzór pedagogiczny stanowią ważny instrument kształtowania polityki oświatowej państwa. Rzecznik Praw Obywatelskich dostrzega i docenia rolę, jaką pełnią kuratorzy oświaty w kształtowaniu polskiego systemu oświaty.

Uważa jednak, że kwestia wydawania opinii w sprawie likwidacji szkół powinna zostać poddana dokładnej analizie po to, aby odpowiednie procedury były przejrzyste, kuratorzy oświaty nie spotykali się z zarzutem przekraczania uprawnień, a współpraca z samorządami przebiegała bardziej harmonijnie.

Z uwagi na powyższe RPO zwrócił się do Pana Ministra Dariusza Piontkowskiego z uprzejmą prośbą o przedstawienie stanowiska w niniejszej sprawie oraz wskazanie, czy w ocenie MEN sposób realizacji zadań ustawowych, we wskazanym wyżej zakresie, przez organy nadzoru pedagogicznego mógłby w sposób lepszy zapewnić poszanowanie i skuteczność art. 70 Konstytucji, czy też – w ocenie MEN – potrzebna jest zmiana przepisów oświatowych.

Źródło: www.rpo.gov.pl

Czw., 8 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka