Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Godzina lekcyjna nauczania zdalnego i modyfikacja rozkładu zajęć

Godzina lekcyjna nauczania zdalnego i modyfikacja rozkładu zajęć fotolia.pl

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, która wchodzi w życie 8 września br. uregulowała dwa zagadnienia: długość trwania godziny lekcyjnej prowadzonej zdalnie oraz możliwość zmodyfikowania przez dyrektora odpowiednio tygodniowy rozkład zajęć lub semestralny rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w jednostce systemu oświaty zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. 

Jak czytamy w rozporządzeniu, co do zasady godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć będzie trwała 45 minut. Jednak w uzasadnionych przypadkach dyrektor jednostki systemu oświaty będzie mógł dopuścić prowadzenie tych zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut.

Na stronie internetowej MEN w artykule zamieszczonym tutaj wskazano, że podobny zapis funkcjonuje już w rozporządzeniu MEN z 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. I rzeczywiście znajduje się tam par. 10 regulujący w ust. 1 zagadnienie długości trwania godziny lekcyjnej, ale dodatkowo zastrzeżono w nim, że dokonując zmiany w tym zakresie, należy zachować ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Natomiast w powołanej nowelizacji takiego zastrzeżenia nie zawarto.

Odnośnie modyfikacji tygodniowego lub semestralnego rozkładu zajęć, decyzję taką będzie mógł podjąć dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz niezwłocznie informując o tym organ nadzoru pedagogicznego. 

Z treścią nowelizacji można zapoznać się tutaj.

Projekt przedmiotowego rozporządzenia nie został przekazany do zaopiniowania w ramach KWRiST.

 

 

Pon., 7 Wrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka