Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Uchwała rady gminy w sprawie wysokości dotacji zmieniająca reguły „w ciągu roku” musi być uzasadniona wyjątkowymi okolicznościami

Uchwała rady gminy w sprawie wysokości dotacji zmieniająca reguły „w ciągu roku” musi być uzasadniona wyjątkowymi okolicznościami fotolia.pl

Teza wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, który stwierdził nieważność uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia wysokości dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, która modyfikowała przyjęte już wcześniej rozwiązania na dany rok.

Sąd wskazał, że dotacja oświatowa przyznawana jest na postawie przepisów, do których odsyła art. 126 ustawy o finansach publicznych – „odrębną ustawą”, o której mowa w tym przepisie, jest ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, która w poszczególnych ustępach art. 39 statuuje podmiotowe prawo m.in. szkół niepublicznych do otrzymania dotacji.

Analiza przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w ocenie Sądu daje podstawę do wywiedzenia wniosku, że istotną cechą dotacji oświatowej i, w konsekwencji – stosunku dotacyjnego, jest jego ustawowe ograniczenie czasowe, do okresu roku budżetowego, co wynika bezpośrednio z „roczności” budżetu. Owa „roczność”, wynikająca z konstrukcji samego budżetu jednostki samorządu terytorialnego, co do zasady, dotyczyć powinna także w konsekwencji wszystkich podmiotów biorących udział w procesie dotacyjnym, jak też podejmowanych przez nich działań: organu uchwalającego budżet (który go planuje, co do zasady, pro futuro i na którym ciąży ustawowy obowiązek uchwalenia budżetu w odpowiednim terminie i z odpowiednim wyprzedzeniem), organu ustalającego tryb udzielania i rozliczania dotacji, organu ustalającego wysokość stawek dotacji, organu udzielającego dotacji, jak też podmiotu ją otrzymującego i rozliczającego – wskazał WSA.

Przyjęcie założenia o „roczności” budżetu jednostki samorządu terytorialnego i powiązanie tego budżetu z regulacjami u.f.z.o. o roku budżetowym (art. 42 ust. 1) i dotacjach przekazywanych w 12 częściach, implikuje według Sądu stwierdzenie, że jedynie zmiana w budżecie jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wydatków bieżących skutkować może zmianą wysokości dotacji.

Jak podkreślił WSA wskazane uregulowania co do zasad ustalania dotacji oświatowych uzasadnione są koniecznością zapewnienia stabilnej sytuacji finansowej szkoły. Dokonanie w trakcie roku (a zwłaszcza po jego upływie), zmian, w tym zmniejszenia wysokości dotacji, narusza zatem tę stabilność i może być dokonane jedynie w wyjątkowych okolicznościach, w których dopuszczalne jest dokonywanie zmian prawa, w tym prawa miejscowego, z mocą wsteczną – orzekł Sąd.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 10 lipca 2020 r., I SA/Sz 190/20

Źródło: CBOSA

Sob., 8 Sp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel