Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Charakter czynności polegającej na odmowie wypłaty dotacji

Charakter czynności polegającej na odmowie wypłaty dotacji fotolia.pl

Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z 30 stycznia 2020 r. (I GSK 32/20) zauważył, że regulacja zawarta w art. 47 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wyraźnie wskazuje, jakie czynności organu dotującego stanowią czynność z zakresu administracji publicznej.

Zgodnie z tym przepisem, czynności podejmowane przez organ dotujący, o którym mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-32, art. 40 i art. 41, w celu ustalenia wysokości lub przekazania dotacji, o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-32, art. 40 i art. 41, stanowią czynności z zakresu administracji publicznej, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Czynność w postaci wypłaty zaniżonej kwoty dotacji nie wchodzi w zakres któregokolwiek z przepisów wymienionych w art. 47 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Czynność polegająca na wypłacie określonej kwoty dotacji jest czynnością, o której mowa w art. 34 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z którym, dotacje, o których mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30 oraz 31 ust. 1, są przekazywane na rachunek bankowy przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 6-8 ustawy - Prawo oświatowe, lub zespołu szkół lub placówek, w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że części za styczeń i za grudzień są przekazywane w terminie odpowiednio do dnia 20 stycznia oraz do dnia 15 grudnia roku budżetowego; w przypadku dotacji, o której mowa w art. 31 ust. 1, liczba części należnej dotacji jest równa liczbie miesięcy, w których prowadzony jest dany kwalifikacyjny kurs zawodowy.

Przepis art. 34 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych nie został wymieniony w art. 47 tej ustawy w związku z czym czynność polegająca na samej wypłacie środków pieniężnych z tytułu dotacji nie należy do kognicji sądów administracyjnych.

Skonstatować zatem należy, że czynność, polegająca na odmowie wypłaty kwoty dotacji jest czynnością techniczną, która nie podlega kognicji sądów administracyjnych.

Źródło: CBOSA

Sob., 8 Lt. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka