Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Mazowieckie. Pieniądze na edukację

Mazowieckie. Pieniądze na edukację fotolia.pl

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła konkurs w ramach poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT dla wnioskodawców objętych mechanizmem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 3 października i trwać będzie do 28 listopada.

Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach konkursu kwalifikowane są trzy rodzaje przedsięwzięć. Po pierwsze, kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. Działaniami mogą być tu m.in.: projekty edukacyjne, dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego; różne formy rozwijania uzdolnienia; wdrożenie nowych form i programów nauczania. Drugim rodzajem przedsięwzięć jest tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, w tym wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych. Trzecim typem projektów możliwych do finansowania w konkursie jest korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych uczniów. W tym wyposażenie szkół lub placówek w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia informatyczne i infrastrukturę niezbędną do realizacji programów nauczania.

Ile można pozyskać?

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85 proc. Na wsparcie w konkursie zarezerwowano 4,8 mln zł. Projekt powinien mieć wartość co najmniej 100 tys. zł.

Z dokumentacją konkursową można zapoznać się tutaj.

Pt., 18 Prn. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża