Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jak odpowiednio zarządzać oświatą? Uczestnicy GWD dyskutowali w Kielcach

Jak odpowiednio zarządzać oświatą? Uczestnicy GWD dyskutowali w Kielcach fot. SP w Kielcach

Samorządowcy i uczestnicy Grupy Wymiany Doświadczeń spotkali się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach. Wymienili doświadczenia z zakresu zarządzania sektorem oświaty.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu zatytułowanego „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów - II etap” wdrażanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Związek Miast Polskich. Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, a także przeanalizowania obecnej sytuacji.

Spotkanie otworzył starosta kielecki Mirosław Gębski. Następnie moderator GWD Zbigniew Czepelak wprowadził uczestników do tematyki spotkania. Z kolei wicestarosta kielecki Tomasz Pleban przedstawił złożoność problemów w zarządzaniu oświatą w powiecie kieleckim.

W dalszej części spotkania zaprezentowano także rozwiązania powiatu kieleckiego w zakresie zarządzania usługami oświatowymi w Obszarach 10 i 11, tj.: „Wsparcie uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów z trudnościami w nauce” i „Wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych”. Podsumowany został też pilotaż „Modelu doradztwa dla jednostek samorządu terytorialnego”. Praktyczne wnioski płynące z jego realizacji przedstawiła Marta Skawska - dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu.

By lepiej zapoznać uczestników spotkania z praktycznymi efektami działań powiatu w obszarze oświaty uczestnicy mieli okazję także zwizytować Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie oraz Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach.

- Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania oświatą ukierunkowanego na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy - poinformował Rafał Rudka ze Związku Powiatów Polskich. - Grupą docelową są przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, które są organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe szczebla gminy i powiatu, a w szczególności; osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji zarządczych w samorządzie w zakresie spraw oświatowych - dodaje.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele z powiatów: bocheńskiego, gorlickiego, kieleckiego, łańcuckiego oraz nowotarskiego, a także eksperci Związku Miast Polskich.

Wdrażany projekt jest projektem pozakonkursowym o charakterze koncepcyjnym współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA-EDUKACJA-ROZWÓJ na lata 2014-2020.

Sob., 5 Prn. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: