Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Bezpieczna szkoła - poradnik dla dyrektorów

Bezpieczna szkoła - poradnik dla dyrektorów fotolia.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało uaktualniony poradnik pt. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”. Poradnik skierowano do dyrektorów szkół i organów prowadzących szkoły.

Poradnik jest zbiorem rekomendacji oraz wytycznych dla dyrektorów szkół i organów prowadzących szkoły dotyczący działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce wraz ze wskazaniem obowiązujących przepisów i odpowiedzialności. Służy on przygotowaniu koniecznych procedur bezpieczeństwa, a także ich realizacji przez pracowników szkół i placówek.

Poradnik zawiera rekomendacje na wypadek wystąpienia zagrożeń zewnętrznych, takich jak wystąpienia: ewakuacji w trakcie lekcji i przerwy, wtargnięcia napastnika (terrorysty) do szkoły, podłożenia ładunku wybuchowego, podłożenia podejrzanego pakunku, wypadku skażenia chemicznego lub biologicznego szkoły.

W poradniku opisano również następujące zagrożenia wewnętrzne i procedury postępowania w przypadku ich wystąpienia: procedurę postępowania na wypadek wystąpienia agresywnych zachowań w szkole lub tzw. fali, procedurę postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych, procedurę postępowania na wypadek wystąpienia kradzieży lub wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów wartościowych, procedurę postępowania na wypadek wystąpienia przypadków pedofilii w szkole, procedurę postępowania na wypadek przypadków rozpowszechniania pornografii w szkole przez ucznia, procedurę postępowania na wypadek wystąpienia przypadków prostytucji w szkole lub wśród uczniów, procedurę postępowania w sytuacji wystąpienia przypadków niepokojących zachowań seksualnych uczniów w szkole, procedurę postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole, procedurę postępowania na wypadek popełnienia przez ucznia czynu karalnego oraz procedurę postępowania na wypadek ucznia będącego ofiarą czynu karalnego.

Uaktualniona wersja poradnika zawiera także procedury reagowania w przypadku wystąpienia w szkole zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego. Opisano następujące zagrożenia: dostęp do treści szkodliwych, niepożądanych, nielegalnych, cyberprzemoc, naruszenia prywatności dotyczące nieodpowiedniego lub niezgodnego z prawem wykorzystania danych osobowych lub wizerunku dziecka i pracownika szkoły, zagrożenia dla zdrowia dzieci w związku z nadmiernym korzystaniem z Internetu, nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w Internecie - uwodzenie, zagrożenie pedofilią, seksting, prowokacyjne zachowania i aktywność seksualna jako źródło dochodu osób nieletnich, bezkrytyczna wiara w treści zamieszczone w Internecie, nieumiejętność odróżnienia treści prawdziwych od nieprawdziwych, szkodliwość reklam, łamanie prawa autorskiego oraz zagrożenia bezpieczeństwa technicznego sieci, komputerów i zasobów.

Z całością poradnika można zapoznać się tutaj.

Śr., 18 Wrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek