Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kujawsko-pomorskie. Pieniądze na kształcenie zawodowe

Kujawsko-pomorskie. Pieniądze na kształcenie zawodowe fotolia.pl

Od 30 września do 14 października samorządy kujawskie, będące organami prowadzącymi szkoły lub placówki kształcące zawodowe, będą mogły składać wnioski o ich dofinansowanie. Zarząd województwa ogłosił konkurs w ramach poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, kujawsko-pomorskiego RPO. Wsparciem mogą być objęci uczniowie i nauczyciele przez kursy, dodatkowe zajęcia, czy nowe formy kształcenia, nowe zawody lub doradztwo edukacyjne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Katalog możliwości obejmuje kilka rodzajów przedsięwzięć. Wśród nich jest m.in. doradztwo edukacyjno-zawodowe; dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych; organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, kursów przygotowawczych na studia; udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych. Możliwe jest również wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy, programy potwierdzania kwalifikacji w zawodzie zdobytych przez uczniów w toku edukacji; udział w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego – KKZ i KUZ.

Finansowane będą również działania skierowane do nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu. Ukierunkowane mają być na doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji, związanych z nauczanym zawodem. Szkoła może wprowadzać kształcenia w nowych zawodach i na nowych kierunkach w odpowiedzi na zbadane zapotrzebowanie rynku pracy, a także modyfikować programy nauczania, wdrażać nowe formy nauczania zawodowego. Finansowane będzie również włączanie pracodawców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe czy tworzenie klas patronackich w szkołach.

Ile można pozyskać?

Maksymalne dofinansowanie wynosi 90 proc. wydatków kwalifikowanych do refundacji. Projekt musi mieć wartość co najmniej 100 tys. zł. Na konkurs zarezerwowano 10,6 mln zł. Więcej na temat konkursu można przeczytać tutaj.

Pt., 23 Sp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża