Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Drobne korekty w nadzorze pedagogicznym

Drobne korekty w nadzorze pedagogicznym fotolia.pl

Ministerstwo edukacji opublikowało projekt zmian rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. Konieczność nowelizacji wynika ze zmian wprowadzonych ustawą z listopada 2018 nowelizującą Prawo oświatowe i ustawę o systemie oświaty. Zmiany nie mają charakteru zasadniczego.

Korekty dotyczą m.in. zakresu monitorowania. Jest on zawarty w planie nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty i powinien być zgodny z ustalonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa, o których mowa w art. 60 ust. 3 pkt 1 Prawa oświatowego. W przypadku zaistnienia potrzeby monitorowania w innych zakresach, kurator oświaty może skorzystać z możliwości przeprowadzenia monitorowania w trybie działań doraźnych. Dlatego w rozporządzeniu MEN wprowadza zmiany polegające na dodaniu nowego przepisu, w którym wskazuje, że podejmowane przez kuratorów oświaty w trybie działań planowych monitorowanie przeprowadzane będzie z wykorzystaniem arkuszy monitorowania zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Na elektronicznej platformie nadzoru pedagogicznego mają być gromadzone informacje uzyskane w trakcie monitorowania przewidzianego w planie nadzoru pedagogicznego zawarte w ww. arkuszach monitorowania.

Projekt będzie opiniowany przez zespól edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Sob., 29 Czrw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża