Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Co na najbliższym zespole edukacji KWRiST?

Co na najbliższym zespole edukacji KWRiST? fotolia.pl

Ze względu na odbiegający od standardowego przebieg ostatniego posiedzenia zespołu ds. edukacji, kultury i sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, o którym można przeczytać tutaj, o losie zaplanowanych wówczas do omówienia projektów zdecydowało posiedzenie plenarne KWRiST w środę 26 czerwca. Ustalono, że sprawy zostaną przeniesione na kolejne posiedzenie zespołu. Został on przy tym wyposażony w możliwość wydania o omawianych projektach ostatecznej, wiążącej opinii. Ponieważ w ostatnich dniach tygodnia resort edukacji przesłał dodatkowe projekty, porządek zaplanowanego na najbliższy wtorek 2 lipca posiedzenia zawiera 17 niniejszych pozycji.

 • Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego;
 • Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych;
 • Aktualizacja Programu Rozwoju Sportu do roku 2020 (Ministerstwo Sportu i Turystyki;
 • Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;
 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej;
 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą;
 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników;
 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej;
 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków;
 • Projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;
 • Projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
 • Projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;
 • Projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek;
 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach polskich oraz w publicznych szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • Projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Oprócz powyższych spraw, przedstawiciele korporacji samorządowych oczekują, że kierownictwo MEN przedstawi na posiedzeniu zespołu skutki finansowe przyjętej przez Sejm i Senat nowelizacji Karty Nauczyciela.

Sob., 29 Czrw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża