Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Eksperci w komisjach kwalifikacyjnych dla nauczycieli

Eksperci w komisjach kwalifikacyjnych dla nauczycieli fotolia.pl

Resort edukacji przedstawił projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy. Z projektem rozporządzenia można zapoznać się tutaj.

Bez informacji o stanowiskach ekspertów

MEN proponuje zniesienie obowiązku publikowania na prowadzonej prze siebie liście ekspertów informacji o stanowiskach zajmowanych przez ekspertów w okresie ostatnich pięciu lat. Informacje te uznano za nieistotne z punktu widzenia organu, który powołuje komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego. W opinii urzędników ministerstwa, zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, powołując komisję egzaminacyjną lub kwalifikacyjną organ zapewnia w składzie komisji udział ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden, w miarę możliwości, naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć. Zatem publikowanie na liście ekspertów informacji często nieaktualnych i niepowiązanych z nałożoną przez ustawodawcę na organ kompetencją, wydaje się zbędne.

Dostosowanie do RODO

Drugi powód zmian, to uporządkowanie przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych kandydatów na ekspertów. Chodzi o dane we wniosku osoby, która chce być wpisana na listę ekspertów MEN. Urzędnicy ministerstwa są zdania, że po zmianie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych wniosek kandydata nie powinien zawierać formuły dotyczącej wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W opinii resortu, może to prowadzić m.in. do mylnego przekonania o swobodzie podania określonych danych osobowych, gdy tymczasem obowiązek ich podania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Pt., 1 Lt. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża