Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

MEN. Przedświąteczny wysyp rozporządzeń

MEN. Przedświąteczny wysyp rozporządzeń fotolia.pl

Tuż przed świętami, w piątek 21 grudnia resort edukacji przedstawił do konsultacji publicznej kilkanaście projektów rozporządzeń. Do tego pakietu tuż po świętach, 27 grudnia dorzucono jeszcze kilka. Część z opublikowanych projektów to nowelizacje obowiązujących aktów prawnych. Drugą grupę stanowią propozycje nowych regulacji. Źródłem większości z nich jest ostatnia nowelizacja ustaw: Prawo oświatowe i Karta Nauczyciela. Listę wszystkich projektów przedstawiamy poniżej, a omówimy je w osobnych artykułach.

Projekty nowelizacyjne

 • zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli,
 • zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych,
 • zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej,
 • zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
 • zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach,
 • zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego,
 • zmieniające rozporządzenie w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego,
 • zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców oraz zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządów uczniowskich.

Projekty nowe

 • w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli,
 • w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych,
 • w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego,
 • w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych,
 • w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego,
 • w sprawie praktycznej nauki zawodu,
 • w sprawie doradztwa zawodowego.
Pt., 28 Gr. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża