Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Doskonalenie zawodowe nauczycieli: projekt rozporządzenia

Doskonalenie zawodowe nauczycieli: projekt rozporządzenia fotolia.pl

Od 2019 r., zgodnie art. 70a ust. 4–6 Karty Nauczyciela, kompetencje samorządów w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli przeniesione zostały na wojewodów. Włącznie z pieniędzmi. MEN przygotowało projekt rozporządzenia regulującego na nowo formy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz rodzaje wydatków z tym związane. Dokument skierowany został do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Wśród form doskonalenia, które mogą być dofinansowane przez organy prowadzące szkoły i placówki nie będzie już doradztwa metodycznego. Od 2019 r. pieniądze na jego organizację, w wysokości stanowiącej łącznie 12400 średnich wynagrodzeń nauczyciela dyplomowanego, będą wyodrębniane w budżetach wojewodów. Proporcjonalnie do liczby nauczycieli zatrudnionych w województwie. Z tych pieniędzy wojewoda będzie udzielał jednostkom samorządu terytorialnego, prowadzącym placówki doskonalenia nauczycieli zatrudniające doradców metodycznych, dotacji na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli realizujących zadania doradcy metodycznego.

Bez zmian pozostają formy doskonalenia, które mogą być dofinansowywane ze środków wyodrębnianych w budżecie resortu edukacji. W nowym rozporządzeniu pozostały również przepisy dotyczące kompetencji organów prowadzących oraz dyrektorów szkół i placówek w zakresie planowania i wydatkowania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Poza tym w dokumencie uwzględniono kompetencje kuratorów oświaty w zakresie planowania i wydatkowania środków wyodrębnianych w budżecie organów prowadzących szkoły i placówki.

Projekt ma być wkrótce dostępny w biuletynie internetowym MEN.

Sob., 24 Lst. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża