Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Mazowieckie: pieniądze na kształcenie zawodowe

Mazowieckie: pieniądze na kształcenie zawodowe fotolia.pl

Od 31 sierpnia samorządy mazowieckie prowadzące szkoły zawodowe (branżowe) będą mogły składać wnioski w konkursie ogłoszonym przez zarząd województwa w ramach działania 10.3 mazowieckiego RPO. Celem konkursu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego. Maksymalny poziom dofinansowania ustalono na poziomie 90 proc., a pula konkursu wynosi 13,6 mln zł.

Na co można zdobyć dofinansowanie?

Katalog typów projektów, które można składać w konkursie jest szeroki. Generalnie chodzi o rozwój współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym, tj. z pracodawcami i przedsiębiorcami oraz ich organizacjami, a także z instytucjami rynku pracy, szkołami wyższymi i organizacjami pozarządowymi.

Pierwszą grupą form działania mogą być: staże, praktyki, dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom lub słuchaczom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności, kursy przygotowawcze do egzaminów we współpracy ze szkołami wyższymi, kursy i szkolenia przygotowujące do kwalifikacyjnych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich; programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się; włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie; tworzenie klas patronackich w szkołach; opracowanie lub modyfikację programów nauczania; przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników.

Drugą grupą działań stanowią: projekty edukacyjne w szkołach objętych wsparciem; dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych; różne formy rozwijające uzdolnienia; nowe programy nauczania; zajęcia o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych w szkołach; kółka zainteresowań, czy warsztaty i laboratoria dla uczniów.

Więcej na temat konkursu można znaleźć tutaj.

Źródło: funduszedlamazowsza.eu

Sob., 4 Sp. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża