Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rola bibliotek i poziom czytelnictwa wśród uczniów

Rola bibliotek i poziom czytelnictwa wśród uczniów fotolia.pl

21 czerwca br. sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży rozpatrzyła informację na temat funkcjonowania bibliotek szkolnych oraz stanu czytelnictwa wśród uczniów, a także zapoznała się z informacją Biblioteki Narodowej o wynikach badań dotyczących problematyki funkcjonowania bibliotek szkolnych oraz stanu czytelnictwa wśród uczniów.

Anna Zalewska, minister edukacji narodowej zwróciła uwagę na wzmocnienie roli bibliotek szkolnych i znaczenia czytelnictwa w nowym prawie oświatowym, przedstawiła efekty przeprowadzonej w roku szkolnym 2016/2017 kontroli funkcjonowania bibliotek szkolnych, a także poinformowała o nakładach na programy ministerstwa dotyczące promowania czytelnictwa i realizacji tych programów.

Podsekretarz stanu z Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Magdalena Gawin zreferowała działania, jakie prowadzi ministerstwo przy udziale Biblioteki Narodowej oraz Instytutu Książki na rzecz rozwoju czytelnictwa. Omówiła realizację Narodowego Programu Czytelnictwa w zakresie pozostałych dwóch priorytetów:

  1. Zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych oraz
  2. Infrastruktury bibliotek.

Stwierdziła, że w ostatnim okresie zaobserwowano zahamowanie spadku poziomu czytelnictwa, odnotowano nawet nieznaczny wzrost w tym zakresie.

Dyrektor Biblioteki Narodowej – Tomasz Makowski zwrócił uwagę, że czytanie jest zachowaniem społecznym. W rodzinie albo innej bliskiej grupie ludzi, w której jest osoba, która czyta książki, istnieje 82% szansa, że pozostałe osoby również będą czytać. Stwierdził, że promocja czytelnictwa będzie skutecznie funkcjonować dzięki autorytetom, osobom znanym, budzącym zaufanie. Dobrym pomysłem w zakresie promocji czytelnictwa byłoby zapoznanie dzieci z bibliotekami dla dorosłych jako ciekawymi, bezpiecznymi miejscami. Dyrektor podkreślił także wagę wkładu jednostek samorządu terytorialnego w odpowiednie funkcjonowanie bibliotek jako głównych ich fundatorów. Wskazał również, że podczas przeprowadzonych badań stwierdzono wzrost czytelnictwa wśród dziewcząt.

W przeprowadzonej dyskusji posłowie odnieśli się m.in. do:

  • przedmiotu „czytanie” w szkołach podstawowych jako ważnego instrumentu promocji czytelnictwa wśród dzieci,
  • zasadności wprowadzenia nadzoru Ministra Edukacji Narodowej nad zasobami szkolnych bibliotek,
  • zapewnienia odpowiedniej rekomendacji dla młodych czytelników w bibliotekach,
  • dostępności odpowiednich miejsc do zakupu książek, a także kwestii książek wystawionych na sprzedaż w supermarketach,
  • wprowadzenia przez Bibliotekę Narodową nowego systemu „OMNIS” w kontekście istniejącego systemu „NUKAT”,
  • roli członków rodziny (dziadków, babć) w „dziedziczeniu” czytelnictwa w rodzinie i sposobów promocji czytelnictwa wśród nieczytających,
  • poprawy sytuacji księgarni w małych miastach, jako przedsiębiorstw pełniących nie tylko funkcje komercyjne, ale i popularyzatorskie,
  • szczegółów finansowania przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopism literackich.
Sob., 30 Czrw. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka