Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

172 mln zł z rezerwy

172 mln zł z rezerwy fotolia.pl

MEN ma do przekazania samorządom w tym roku ponad 172 mln zł środków z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej na zadania uwzględniające potrzeby samorządów w czasie wdrażania reformy edukacji.

Kryteria podziału tych środków Ministerstwo Edukacji Narodowej określiło wspólnie ze stroną samorządową, reprezentowaną przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Samorządy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe dla gimnazjów przekształcanych w szkoły podstawowe w roku bieżącym, ale także gimnazjów już przekształconych w roku poprzednim. W ramach tego kryterium samorządy mogą otrzymać pieniądze na doposażenie świetlic, wyposażenie pomieszczeń do nauki w meble oraz dostosowanie sanitariatów do potrzeb dzieci młodszych.

Realizując postulat samorządowców i dyrektorów szkół zostało stworzone nowe kryterium – dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych (biologia, geografia, chemia i fizyka). Program zakłada dofinansowanie do wyposażenia pracowni/laboratoriów i jest zaplanowany na 4 lata.

Dofinansowanie dotyczy szkół podstawowych:

 • publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez jst, osoby prawne lub osoby fizyczne,
 • które mają lub będą mieć od 1 września 2018 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) lub klasę VII, lub klasę VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia),
 • które nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym,
 • które nie mają i nie będą mieć w strukturze od 1 września 2018 r. klas dotychczasowego gimnazjum (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej).

Zostało rozszerzone także kryterium dotyczące dofinansowania doposażenia szkół i placówek w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach o nowe pomieszczenia do nauki uzyskane w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych. Wielu dyrektorów szkół podstawowych sygnalizowało ministerstwu, że w związku z utworzeniem klasy VII i VIII powstała potrzeba zaadaptowania kolejnych pomieszczeń do nauki w szkołach, które do tej pory były 6-letnie.

Ponadto poniższe zadania, uwzględniane przy poddziale rezerwy w 2017 r., będą kontynuowane:

 1. Z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych.
 2. Pomoc samorządom w usuwaniu skutków zdarzeń losowych.
 3. Pomoc samorządom w usuwaniu skutków działania żywiołów.
 4. Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli.
 5. Dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomieszczeń do nauki
  w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach.
 6. Korekta części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych.
 7. Inne zadania o jednorazowym charakterze nieuwzględnione w części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r.

Informacja o kryteriach i terminach na składanie wniosków przez samorządy o dofinansowanie są dostępne na stronie www.men.gov.pl

Źródło: men.gov.pl

Pt., 18 Mj. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Tadeusz Narkun