Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Bez zmian w sposobie finansowania wycieczek szkolnych

Bez zmian w sposobie finansowania wycieczek szkolnych fotolia.pl

Podczas Zespołu Edukacji, 14 lutego br. powrócono do omówienia projektu rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

O pierwotnych zapisach projektu pisaliśmy tutaj.

Projekt był omawiany podczas styczniowego posiedzenia Zespołu, kiedy to przedstawiciele MEN zadeklarowali, że nie jest ich intencją, żeby zlikwidować możliwość finansowania wycieczek szkolnych ze środków pozabudżetowych. Zapewniono stronę samorządową, że niefortunnie skonstruowane uzasadnienie projektu (wskazujące na obowiązek finansowania wycieczek przez samorządy) zostanie przeredagowane. Z zastrzeżeniem wprowadzenia tej zmiany strona samorządowa zaopiniowała projekt pozytywnie.

13 lutego do Komisji Wspólnej wpłynęła treść zmienionego uzasadnienia. Jego brzmienie jest następujące:

„Ponadto, w projekcie rozporządzenia zrezygnowano z określenia sposobu finasowania wycieczek ze środków pozabudżetowych. Wykreślenie tego paragrafu nie zmieni dotychczasowej sytuacji finansowania wycieczek krajoznawczych i turystycznych. Możliwość ich finansowania w dotychczasowy sposób (z wykorzystaniem środków pozabudżetowych)  wynika z odrębnych przepisów. Organizowanie dla uczniów różnorodnych form krajoznawstwa i turystyki może być wspierane przez szkoły lub radę rodziców z gromadzonych funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł odpowiednio z  art. 84 ust. 6  i art. 80 ust. 3 ustawy – Prawo Oświatowe. W statucie szkoły  i regulaminie Rady Rodziców powinny zostać dostosowane zapisy umożliwiające finansowanie wycieczek z tych źródeł. Każda szkoła zobowiązana jest określić, w jaki sposób wykonywać będzie swoje zadania, też w zakresie organizacji dla uczniów różnorodnych form krajoznawstwa i turystyki. Organizacja wycieczek szkolnych, w tym kwestie związane z ich finansowaniem, powinny być opisane w odpowiednim dokumencie: statucie lub regulaminie.

Dodatkowo na podstawie ogólnych przepisów o darowiznach (Kodeks Cywilny) w celu sfinansowania ww. form będzie można korzystać ze środków z darowizn.

Zmiana w tym zakresie nie powoduje skutków finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego.”

Podczas Zespołu Edukacji 14 lutego br.  strona samorządowa poprosiła, aby po wejściu w życie rozporządzenia zrewidować jego zapisy na bazie praktyki i w przypadku napływania uwag czy wątpliwości powrócić do rozmów o jego treści.

Sob., 17 Lt. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka