Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Pierwsze w nowym roku posiedzenie Zespołu ds. Edukacji

Pierwsze w nowym roku posiedzenie Zespołu ds. Edukacji fotolia.pl

24 stycznia br. obradował Zespół ds. Edukacji KWRiST.

Zespół uzgodnił i pozytywnie zaopiniował następujące akty prawne:

 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli
 • Projekt Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych
 • Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych
 • Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie minimalnej funkcjonalności systemu teleinformatycznego obsługującego Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych
 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Z porządku obrad zdjęto projekt Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek artystycznych i placówek doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych.

Natomiast nad projektem rozporządzeń w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki dla szkół nowego i starego ustroju trwała dłuższa dyskusja.

O wątpliwościach w zakresie zaproponowanych regulacji pisaliśmy tutaj.

Jak wyjaśniła przedstawicielka MEN i Pani Minister w odpowiedzi na uwagi ZPP, nie było intencją MEN, aby wykluczyć możliwość finansowania krajoznawstwa i turystyki ze środków pozabudżetowych. Zaproponowane w projekcie uzasadnienie zostało błędnie zredagowane i wprowadzało w błąd w tym zakresie. Zdaniem MEN kwestię finansowania mogą przecież regulować statut, regulamin czy same organy prowadzące dla prowadzonych przez siebie przedszkoli, szkół i placówek. Przedstawicielka ZPP zaproponowała, aby może w rozporządzeniu znalazł się ogólny zapis dot. sposobu finansowania. Jednak jak wskazała Pani Minister treść uzasadnienia do projektu zostanie w taki sposób zmodyfikowana, aby nie było wątpliwości, że MEN nie wyklucza możliwości finansowania wycieczek ze środków pozabudżetowych.

Projekt został uzgodniony z zastrzeżeniem wprowadzenia zapisów jasno wskazujących na intencje MEN.

Jako ostatni punkt Zespół omówił szereg spraw różnych.

Kwestie zgłoszone przez przedstawiciela ZPP:

 1. Prośba o odniesienie się do zgłaszanych na poprzednich zespołach problemów:
  - brak ekspertów z niektórych dziedzin, biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych na kolejny stopień awansu zawodowego, na listach prowadzonych przez MEN – Pani Minister wyraziła zdziwienie że MEN jeszcze nie odpowiedziało na ten problem, obiecała że kwestia zostanie sprawdzona a informacja przekazana,
  - brak środków na wynagrodzenie dla koordynatorów ośrodków prowadzonych w ramach realizacji programu Za Życiem, MEN zobowiązało się wystąpić w tej sprawie do MRPiPS – jak wyjaśniła Pani Minister prowadzone są jeszcze rozmowy z resortem pracy.
 2. Pojawiają się informacje, że Kuratorium oświaty w Kielcach prowadzi prace nad opracowaniem standardów wydatkowania środków na specjalną organizację nauczania i metod pracy. W związku z tym przedstawiciel ZPP poprosił o wyjaśnienie czy MEN posiada wiedzę na temat tych prac. Pani Minister wskazała, że w ORE odbywają się jedynie spotkania dotyczące opracowania nowych metod diagnozy funkcjonalnej uczniów. Spotkania są na wczesnym etapie i wypracowane założenia zostaną zaprezentowane w marcu.

Kwestie zgłoszone przez przedstawiciela ZGW RP:

 1. Jak najszybsze na ile o możliwe przekazanie pod obrady Zespołu kryteriów podziału rezerwy 0,4%. MEN pracuje nad kryteriami ale nie wiadomo czy będzie możliwe omówienie ich już na posiedzeniu Zespołu w lutym.
 2. Rozpoczęcie rozmów nad nowym algorytmem podziału subwencji oświatowej. MEN zadeklarowało, że najprawdopodobniej w marcu przekażą materiał do dyskusji.
Sob., 27 St. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka