Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jakie uchwały stwierdzające przekształcenie szkół należy podjąć do 30 listopada?

Jakie uchwały stwierdzające przekształcenie szkół należy podjąć do 30 listopada? fotolia.pl

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe przewidywała dwie formy zmian szkół dotychczasowego ustroju szkolnego.

Pierwszy typ zmian miał charakter przekształceń z woli organu prowadzącego, natomiast drugi nastąpił lub jeszcze nastąpi z mocy prawa.

Przekształcenia z woli organu prowadzącego

Pod tym pojęciem ustawa rozumie przekształcenia lub włączenia gimnazjum do: szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników czy też branżowych szkół I stopnia (art. 129) oraz przekształcenia lub włączenia gimnazjum dla dorosłych do: szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego (art. 182).To organ prowadzący podejmując uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego w pierwszym kwartale 2017 r. decydował o formie zmian prowadzonego gimnazjum. Wspomniana uchwała stanowiła akt założycielski szkoły powstałej w wyniku tak zaplanowanej zmiany.

Przekształcenia z mocy prawa

Jest to druga kategoria zmian, które stały się faktem na podstawie przepisów ustawy wprowadzającej Prawo oświatowe.

Szkoła podstawowa

Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową, o której mowa w ustawie - Prawo oświatowe (art. 117 ust. 1).

Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła podstawowa obejmująca strukturą organizacyjną część klas sześcioletniej szkoły podstawowej staje się ośmioletnią szkołą podstawową obejmującą strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej (art. 117 ust. 2).

Z dniem 1 września 2017 r. szkoła filialna podporządkowana organizacyjnie dotychczasowej sześcioletniej szkole podstawowej staje się szkołą filialną podporządkowaną organizacyjnie ośmioletniej szkole podstawowej, obejmującą strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej (art. 117 ust. 3).

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową. Przekształcenie szkoły filialnej stwierdza się w uchwale, o której mowa powyżej. Uchwała ta stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe (art. 117 ust. 4 i 5).

Branżowa szkoła I stopnia

Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa staje się branżową szkołą I stopnia, o której mowa w ustawie - Prawo oświatowe (art. 162 ust. 1).

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową zasadniczą szkołę zawodową, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w branżową szkołę I stopnia. Uchwała ta stanowi akt założycielski branżowej szkoły I stopnia w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe (art. 162 ust. 2 i 3).

Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy

Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi staje się szkołą specjalną przysposabiającą do pracy, o której mowa w ustawie - Prawo oświatowe (art. 172 ust. 2).

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w szkołę specjalną przysposabiającą do pracy. Uchwała ta stanowi akt założycielski szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe (art. 172 ust. 3 i 4).

Szkoła policealna

Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła policealna staje się szkołą policealną, o której mowa w ustawie - Prawo oświatowe (art. 174 ust. 2).

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową szkołę policealną, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w szkołę policealną, o której mowa w ustawie - Prawo oświatowe. Uchwała ta stanowi akt założycielski szkoły policealnej w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe (art. 174 ust. 3 i 4).

Szkoła podstawowa dla dorosłych

Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła podstawowa dla dorosłych, której kształcenie obejmuje klasę VI szkoły podstawowej, staje się szkołą podstawową dla dorosłych, której kształcenie obejmuje klasę VII i VIII (art. 176 ust. 1).

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową szkołę podstawową dla dorosłych, której kształcenie obejmuje klasę VI szkoły podstawowej, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w szkołę podstawową dla dorosłych, której kształcenie obejmuje klasę VII i VIII. Uchwała ta stanowi akt założycielski szkoły podstawowej dla dorosłych, której kształcenie obejmuje klasę VII i VIII w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe (art. 176 ust. 2 i 3).

Liceum ogólnokształcące dla porosłych

Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych staje się czteroletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (art. 184 ust. 1).

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Uchwała ta stanowi akt założycielski czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe (art. 184 ust. 2 i 3).

Liceum ogólnokształcące

Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące staje się czteroletnim liceum ogólnokształcącym, o której mowa w ustawie - Prawo oświatowe (art. 146 ust. 1).

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w czteroletnie liceum ogólnokształcące. Uchwała ta stanowi akt założycielski czteroletniego liceum ogólnokształcącego w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe (art. 146 ust. 2 i 3).

Technikum

Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe czteroletnie technikum staje się pięcioletnim technikum, o której mowa w ustawie - Prawo oświatowe (art. 152 ust. 1).

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe czteroletnie technikum, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w pięcioletnie technikum. Uchwała ta stanowi akt założycielski pięcioletniego technikum w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe (art. 152 ust. 2 i 3).

Gimnazjum

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe gimnazjum, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza zakończenie jego działalności (art. 127 ust. 2). Dotyczy to sytuacji kiedy gimnazjum wcześniej nie zostało przekształcone w inny typ szkoły lub włączone do innej szkoły.

Zespoły szkół

 1. Z dniem 1 września 2017 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, staje się ośmioletnią szkołą podstawową (art. 191 ust. 1).

  Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową. Uchwała ta stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe (art. 191 ust. 2 i 3).
 2. Z dniem 1 września 2017 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe gimnazjum i dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa, staje się branżową szkołą I stopnia (art. 196 ust. 1).

  Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w branżową szkołę I stopnia. Uchwała ta stanowi akt założycielski branżowej szkoły I stopnia w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe (art. 196 ust. 2 i 3).
 3. Z dniem 1 września 2019 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe gimnazjum i liceum ogólnokształcące, staje się czteroletnim liceum ogólnokształcącym z zastrzeżeniem art. 195 (art. 193 ust. 1).
  Z dniem 1 września 2019 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe gimnazjum i technikum, staje się pięcioletnim technikum, z zastrzeżeniem art. 195 (art. 193 ust. 2).

  Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa w ust. 1 lub 2, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w odpowiednio czteroletnie liceum ogólnokształcące albo pięcioletnie technikum, zgodnie z odpowiednio ust. 1 lub 2. Uchwała ta stanowi akt założycielski odpowiednio czteroletniego liceum ogólnokształcącego albo pięcioletniego technikum w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe (art 193 ust. 3 i 4).

Jak wynika z powyżej przytoczonych przepisów organy stanowiące JST podejmują do 30 listopada uchwały deklaratoryjne stwierdzające przekształcenie szkół tylko w przypadku zmian, które zaszły z mocy prawa od 1 września.

Niedz., 19 Lst. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka