Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nieuprawnione rozdysponowanie dotacji

Nieuprawnione rozdysponowanie dotacji fotolia.pl

Wobec stwierdzenia zawyżenia liczby uczniów, na których przysługuje dotacja, wypłacona przez organ na tych uczniów dotacja jest pobrana w nadmiernej wysokości, zatem powstaje podstawa do orzeczenia o zwrocie tej części pobranej dotacji wraz z odsetkami oraz do określenia terminu naliczania odsetek od tych kwot.

W takim stanie faktycznym orzekał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 2 sierpnia 2017 r., I SA/Sz 35/17. W tej sprawie podmiot prywatny prowadzący szkołę dokonał spłaty części dotacji uznanej inną decyzją za dotację pobraną nienależnie - środkami finansowymi z dotacji otrzymanej w innym roku. 

Zdaniem Sądu takie wykorzystanie dotacji w żaden sposób nie może być uznane za przeznaczenie tej dotacji na cele określone w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.

Przepis ten odwołuje się bowiem do celu jakim jest realizacja zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, poprzez wykorzystanie dotacji "wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły".

Jak podkreślił Sąd w omawianej sprawie nie są to tego rodzaju wydatki lecz spłata zobowiązania finansowego na rzecz powiatu określonego w innej decyzji i nie ma przy tym znaczenia, że źródłem tego zobowiązania było nienależne pobranie innej dotacji na rzecz szkoły.

Orzeczenie nieprawomocne.

Źródło: CBOSA 

Sob., 11 Lst. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka