Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nauczanie wychowania do życia w rodzinie

Nauczanie wychowania do życia w rodzinie fotolia.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji społecznych projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie stanowi, że treści te są realizowane w ramach zajęć „wychowanie do życia w rodzinie” w klasach V i VI szkół podstawowych, w gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, liceach ogólnokształcących i w klasach I-III techników, w tym specjalnych dla dzieci i młodzieży, publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Projektowana zmiana ma na celu dostosowanie sposobu realizacji zajęć „wychowanie do życia w rodzinie” do nowych typów szkół wprowadzonych ustawą – Prawo oświatowe, nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz nowych ramowych planów nauczania.

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmianę polegającą na wskazaniu, że zajęcia „wychowania do życia w rodzinie” są realizowane w szkole podstawowej w klasach IV-VIII, w branżowej szkole I stopnia, w klasach I-III liceum ogólnokształcącego i w klasach I-III technikum. Zajęć „wychowania do życia w rodzinie” nie organizuje się dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym. Uczniowie Ci realizują odrębną podstawę programową kształcenia ogólnego w której przewidziano realizację treści związanych z przygotowaniem do życia w rodzinie.

Uregulowano także, że udział ucznia w zajęciach „wychowanie do życia w rodzinie” będzie odnotowywany na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły w części przeznaczonej na dodatkowe zajęcia edukacyjne.

Projekt będzie przedmiotem obrad kwietniowego posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Niedz., 16 Kw. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka