Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Edukacja - dobre praktyki

Edukacja - dobre praktyki fotolia.pl

e-Learningiem do matury

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. KEN w Białymstoku

Odpowiadając na wyzwania zmieniającej się bardzo dynamicznie rzeczywistości oraz oczekiwania uczniów i rodziców współczesna, nowoczesna szkoła wciąż poszukuje nowych rozwiązań we wszystkich obszarach swojej działalności. Wykorzystywana w szkolnym procesie dydaktycznym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Zwycięstwa 28 od 1 września 2008 r. nowoczesna metoda kształcenia na odległość z wykorzystaniem technologii informacyjnej doskonale spełnia założony cel. E-learning nie zastępuje tradycyjnych lekcji, ale je uzupełnia, indywidualizuje nauczanie, dostosowując je do możliwości i potrzeb uczniów, uwzględniając także czynniki kontekstowe. Ponadto uatrakcyjnia i upowszechnia zajęcia pozalekcyjne.

Nauczycielem, który wprowadził tę innowacyjną metodę nauczania jest Pani Małgorzata Olędzka – nauczyciel fizyki i astronomii. Wprowadzenie metody poprzedzone zostało zdobyciem przez Panią Olędzką odpowiednich kwalifikacji (ukończenie na Uniwersytecie Warszawskim studiów podyplomowych „Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość”) oraz badaniem potrzeb i oczekiwań młodzieży w zakresie nauczania fizyki, przedmiotu postrzeganego przez uczniów jako jeden z trudniejszych przedmiotów ujętych w szkolnym planie nauczania. Badanie było kontynuacją określania kompetencji młodzieży po gimnazjum. Dotyczyło, m.in. oczekiwań uczniów w zakresie dostępności do dodatkowych zajęć z fizyki realizowanych w formie zajęć pozalekcyjnych. Okazało się, że znaczną część młodzieży, wykazującą chęć uczestniczenia w takich zajęciach, stanowią uczniowie spoza Białegostoku, dojeżdżający codziennie do szkoły środkami lokomocji (PKS, PKP). Uczniowie ci stanowią ok. 60% wszystkich uczniów szkoły. Ta liczna grupa miała trudności z korzystaniem z zajęć pozalekcyjnych w godzinach popołudniowych, ponieważ pozostanie w szkole wiązało się z kilkugodzinnym oczekiwaniem na transport do domu po zajęciach. Uczniowie chcieli uzupełnić swoją wiedzę z gimnazjum, poszerzać wiedzę i umiejętności z fizyki i astronomii ze względu na konieczność przygotowania się do egzaminu maturalnego, chcieli rozwijać osobiste zainteresowania. Z badania wynikło także, że uczniowie posiadają w domu komputer i dostęp do Internetu, co uczyniło organizację e-learningu możliwym. Mając na uwadze powyższe Pani Olędzka już w 2008 r. zaproponowała swoim uczniom uczestnictwo w e-learningowych zajęciach wyrównawczych z fizyki.

Pani Małgorzata Olędzka prowadzi obecnie dwa zajęcia metodą e-learningową. Są to:

  1. kurs przygotowujący uczniów do matury z fizyki i astronomii,
  2.  kurs pomocniczy z fizyki i astronomii dla uczniów wszystkich poziomów i klas prowadzony równolegle do zajęć w szkole (kurs dostosowany jest do potrzeb uczniów z dysfunkcjami).

Te formy zajęć zostały zaakceptowane przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku jako innowacje pedagogiczne („Wykorzystanie e-learningu w zajęciach pozalekcyjnych z fizyki w ZSP Nr 1 w Białymstoku” - innowacja zgłoszona w marcu 2008 r. i realizowana od 1 września 2008/09 oraz „E-learning pomocą w nauce fizyki dla uczniów z dysfunkcjami w ZSP Nr 1 w Białymstoku” – innowacja zgłoszona w styczniu 2009 i realizowana od 1 września 2009/10). Kurs e-learningowy przygotowujący uczniów do matury z fizyki i astronomii znalazł się na liście 50 najlepszych projektów w Europie w konkursie „e-LEARNING AWARDS 2009”. Konkurs ten ma zasięg europejski i jego celem jest wyróżnienie najlepszych zastosowań technologii informacyjnej w edukacji.

Źródło: forumszkol.bialystok.pl
Niedz., 6 Mrz. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Tadeusz Narkun