Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Postępowanie dotyczące wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu a postępowanie dot. wpisu do rejestru zabytków

Postępowanie dotyczące wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu a postępowanie dot. wpisu do rejestru zabytków fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku analizował, czy wszczęcie postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków, na podstawie art. 10a ustawy o ochronie zabytków, które uruchamia tzw. ochronę tymczasową określonego obiektu lub obszaru, która funkcjonuje w okresie od wszczęcia postępowania do wydania ostatecznej decyzji o wpisie stanowi przeszkodę dla prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego np. w odniesieniu do dokonania uzgodnienia przez wojewódzkiego konserwatora? Według WSA: nie. 

Wojewódzki Sąd m.in. podzielił stanowisko wyrażone w wyroku NSA z 21 września 2011 r., sygn. akt II OSK 1369/10, w którym sąd ten wskazał (na tle analizy, czy wszczęcie postępowania o wpis stanowi zagadnienie wstępne w postępowaniu dotyczącym wydania pozwolenia na budowę), że do czasu wpisu do rejestru można prowadzić postępowanie administracyjne w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, a wpisanie obiektu budowlanego lub obszaru do rejestru zabytków nie stanowi zagadnienia wstępnego, od rozstrzygnięcia którego zależy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Wojewódzki Sąd stwierdził, że jeżeli wszczęcie postępowania o wpis do rejestru zabytków nie stanowi zagadnienia wstępnego w postępowaniu dotyczącym wydania pozwolenia na budowę, to tym bardziej nie ma ono takiego charakteru w postępowaniu w przedmiocie warunków zabudowy (lokalizacji inwestycji celu publicznego). Jak podkreślił Sąd, decyzja o pozwoleniu na budowę stanowi dla inwestora uprawnienie do realizacji inwestycji w kształcie opisanym w decyzji, a w przeciwieństwie do tego decyzja o warunkach zabudowy, w tym o lokalizacji inwestycji celu publicznego, nie ma takiego charakteru, nie uprawnia do realizacji inwestycji, stanowiąc jednak obligatoryjny akt, wiążący organ w postępowaniu w przedmiocie pozwolenia na budowę i poprzedzający jego wydanie.

W konsekwencji zdaniem WSA art. 10a ustawy o ochronie zabytków nie kreuje sytuacji, która stanowiłaby przeszkodę w uzgodnieniu decyzji o lokalizacji analizowanej inwestycji celu publicznego z konserwatorem zabytków. Byt postępowania uzgodnieniowego jest bowiem związany z ostatecznym wpisem nieruchomości do rejestru zabytków, a nie z wszczęciem tego postępowania – orzekł Wojewódzki Sąd. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 10 czerwca 2020 r., II SA/Gd 274/20

Źródło: CBOSA

Sob., 4 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel